Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


 


Harta e Vizitorëve

 

Ditën e shtunë, më 3 gusht 2013, pas namazit të mesditës në xhaminë e Parrucës, Myftinia Shkodër ka organizuar ceremoninë e përfundimit të Leximit të plotë të Kur’anit Famëlartë (Hatmes Sherife).
           
Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë besimtarë të shumtë, imamë të xhamive të qytetit dhe fshatit etj, të cilët për 26 ditë radhë janë angazhuar për të kryer plotësisht këtë mirësi të madhe dhe këtë traditë profetike shekullore në ymmetin islam, Leximin e plotë të Kur’anit (a.sh) gjatë Muajit Ramazan.
           
Aktiviteti ka nisur me referatin me temë: “Kur’ani, udhërrëfyesi më i mirë në jetë”, mbajtur nga teologu Lavdrim Hamja. Gjatë tij, ai ka hedhur dritë mbi argument të shumta nga Kur’ani, Tradita profetike, jeta e sahabëve dhe pasuesve të tyre, në lidhje me vlerën dhe rëndësinë e leximit të Kur’anit, përfundimin e hatmeve, sidomos në Ramazan, vlerën e tubimeve për të kënduar Kur’an dhe për ta bërë hatme atë, vlerën e angazhimit për të punuar konform ajeteve kur’anore në jetë etj.  

Në këtë referat me vlerë shkencore dhe fetare është përmendur edhe fakti se disa nga sahabët, si Ibni Abbasi (r.a), dërgonin njerëzit e tyre për të gjurmuar personat që bënin hatme Kur’anin, për të prezantuar në duanë e tyre, nga bindja se pas hatmes së Kur’anit ka përherë një duá të pranuar.
           
Më pas, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, ka falënderuar të gjithë imamët dhe aktivistët që morën pjesë këtë vit në leximin e plotë të Kur’anit dhe përfundimin e Hatmes Sherife, nën drejtimin e tij.

Myftiu ka vlerësuar me çertifikatë “Mirënjohje”, secilin prej pjesëmarrësve në leximin e plotë të Hatmes së sivjetshme, duke nisur nga: H. Fejzi Zaganjori (imam, xhamia Rus), Lavdrim Hamja (teolog), Naim Drijaj (imam, xhamia Parrucë), Xhavit Sokoli (imam, xhamia Drisht) dhe aktivistin Ervin Metani, me këtë dedikim: “Për angazhimin në ruajtje të Traditës shekullore të plotësimit të Hatmes Sherife në qytetin e Shkodrës, për kontributin dhe përkushtimin në mbarëvajtjen e këndimit të plotë të Kur’anit Famëlartë, gjatë 26 ditëve të Muajit Ramazan 1434 / (9 korrik – 3 gusht 2013). All-llahu qoftë i kënaqur me veprën Tuaj në shërbim të komunitetit dhe në lartësim të Fjalës së Tij!”.

Më pas është bërë leximi i dhjetë sureve të fundit, me të cilat është mbyllur me bereqetin e All-llahut kjo Hatme Sherife, si dhe është bërë duaja e rastit nga Myftiu i Shkodrës.

        

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013

Ceremonia e Hatmes së Kur’anit Famëlartë për Ramazanin 1434/2013 - 3 gusht 2013