Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


 


Harta e Vizitorëve

 

E xhumaja e 12 korrikut 2013, ishte e para e muajit Ramazan 1434/2013. Me këtë rast, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka mbajtur hytben e xhumasë në xhaminë e Parrucës.
           
Në fjalën e tij para të pranishëmve të shumtë, Myftiu ka vënë theksin te nevoja për të njohur Zotin, për ta dashur Atë dhe për të kërkuar lartësimin shpirtëror nëpërmjet ndjekjes së rrugëve të adhurimit.
           
Myftiu i është referuar hadithit kudsij, ku All-llahu Mëshirëplotë i drejtohet njerëzve: “O robët e Mi! Unë ia kam ndaluar padrejtësinë Vetes Sime. E kam bërë atë të ndaluar edhe në mesin tuaj, prandaj mos i bënë padrejtësi njëri-tjetrit!”. Ky hadith, - ka theksuar Myftiu, - është një mundësi më shumë për të kuptuar veten në raport me Zotin dhe për të kërkuar përherë e më shumë adaptimin me kërkesat hyjnore, për të vërtetuar plotësisht qenien tonë “kalifë” të Zotit në tokë.
           
Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu ka përmendur se agjërimi nuk është thjesht qëndrimi pa ngrënë e pa pirë, brenda limiteve kohore të përcaktuara, por një mundësi reflektimi për rregullimin e marrëdhënies në mesin tonë dhe Krijuesit Fuqiplotë, si dhe në mesin tonë me njëri-tjetrin.           

Myftiu ka kërkuar që ky muaj duhet të shënojë një kthesë të madhe nga falja, largimi nga thashethemet, përgojimi si dhe duhet të bëhet shkak për pastrimin e zemrës nga gjurmët e shirkut, në rrugën e fitimit të pëlqimit hyjnor.

     

Myftiu mban hytben e parë të Ramazanit 1434/2013 - 12 korrik 2013

Myftiu mban hytben e parë të Ramazanit 1434/2013 - 12 korrik 2013

Myftiu mban hytben e parë të Ramazanit 1434/2013 - 12 korrik 2013