Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


 


Harta e Vizitorëve

 

Ditën e mërkurë, më 5 qershor 2013, Myftinia Shkodër ka organizuar një aktivitet fetar në përkujtim të Natës së Begatë të Israsë dhe të Miraxhit.

Aktiviteti ka nisur me leximin e një pjese kur’anore, nga z. Ervin Metani.

Më pas, teologu Arben Halluni ka prezantuar para të pranishëmve të shumtë, që kishin mbushur sallën e konferencave, pranë medresesë së djemve, qëllimin e këtij tubimi fetar, me rastin e njërës prej ngjarjeve më të spikatura në jetën e Hz. Muhammedit (a.s). Ai ka theksuar se Nata e Israsë dhe e Miraxhit, është një mrekulli hyjnore, me të cilën u begatua zemra dhe jeta e profetit Muhammed (a.s), si dhe iu bë dhurata më e madhe njeriut; namazi.

Aktivitetin e ka përshëndetur edhe Myftiu i Zonës Shkodër, Imam Muhamed Sytari. Në fjalën e tij, Myftiu është lutur që mesazhet e përkujtimit të Israsë dhe Miraxhit, të zgjojnë në zemrat e muslimanëve ndjesinë e afrimit të përhershëm me All-llahun (xh.sh), nëpërmjet namazit, si dhuntia e mrekullueshme e Natës së israsë dhe Miraxhit.

I ftuar special në këtë tubim fetar, ka qenë teologu Elmaz Fida. Në fjalën e tij, ai ka analizuar detaje nga historia e Israsë dhe Miraxhit dhe ka dhënë shembuj të shumtë mbi nevojën e nxitjes dhe përhapjes së frymës së optimizmit në shoqëritë islame.

Teologu i nderuar, ka përmendur se ymeti islam është ymet i shpresës, i optimizmit dhe i dorëzimit para duarve të All-llahut, nëpërmjet rrugëve të shumta që Ai i ka ofruar njerëzimit.

Gjatë këtij tubimi fetar është përcjellë mesazhi i unitetit, harmonisë dhe bashkëpunimit në mesin e muslimanëve, si një familje e vetme, e bekuar nga Zoti dhe e lumturuar me dërgesën profetike të Hz. Muhammedit (a.s).

Në përfundim të kësaj tribune fetare, Myftiu i Shkodrës i ka dhuruar teologut Elmaz Fida, kompletin e “Methnenviut” të Mevlana Xhelaludin Rumit, si kujtim i këtij tubimi me vlera fetare e shoqërore.Pas aktivitetit, pjesëmarrësit e shumtë kanë falur së bashku namazin e akshamit.

    

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013

“Israja dhe Miraxhi – inspirim shprese dhe ringjallje për muslimanët” - 5 qershor 2013