Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


 


Harta e Vizitorëve

 

(Reportazh)


H. Fejzi Zaganjori
Imam, xhamia Rus
 

Razma është një ndër vendet më të bukura i zgjedhur nga Myftinia e Shkodrës për të zhvilluar aktivitetin e përvitshëm fetare-artistike-kulturore e sportive me rreth 400  nxënës dhe nxënëse që marrin pjesë në kurset e mësim besimit në xhamitë e ndryshme të Shkodrës. Hapësirat e shumta të kësaj pike turistike e bëjnë plotësisht të mundshme për të realizuar këtë aktivitet në natyrë që është sa e hijshme dhe aq i pastër.
 
Organizimi:

Sektori i arsimit pranë Myftinisë e kishte parashikuar në planin vjetor të vitit 2013 për të zhvilluar këtë aktivitet e shumë të tjera dhe ishte miratuar nga Myftiu Imam Muhamed Sytari si një veprimtari sa edukative aq dhe frytdhënëse për të gjithë nxënësit dhe nxënëset. U caktua data 18 maj 2013, ditë e shtunë për t’u zhvilluar aktiviteti. Për këtë qëllim nga sektori i arsimit u njoftuan 20 xhamitë e para (pas një kohe do të zhvillohen edhe me xhamitë e tjera) të rrethit dhe rreth 400 nxënës e nxënëse për të marrë pjesë si dhe programi që do të realizohet.
 
Nisja nga xhamia e Parrucës

Në orën 08.30 u bë grumbullimi e kursantëve në sheshin e xhamisë së Parrucës, ku të gjithë ishin të shoqëruar nga imamët e xhamive përkatëse.

Në fillim u bë një takim i shkurtër, ku drejtuesi i sektorit të arsimit, teologu Arben Halluni, i cili në këtë fushë ka një eksperiencë të gjatë, dha këshillat e rastit si për rregullin dhe disiplinën që duhet të pasqyrohen në Razëm.

Më pas sipas xhamive u bë akomodimi në 8 autobusë dhe në të njëjtën kohë u bë nisja për në Razëm.

Gjatë udhëtimit nxënësit dhe nxënëset të gëzuar dhe të entuziazmuar për këtë ekskursion kënduan pjesë nga Kur’ani Famëlartë, ilahi, salavate etj, ndërsa imamët trajtonin biseda të shkurtra fetare si dhe prezantonin çdo fshat e vend që kalonin autobusët.
 
Arritja në Razëm

Ekskursionistët e Myftinisë Shkodër  arritën në pikën  magjepse turistike, në një fushë të madhe e rrethuar me pyje dhe bimësi të rrallë dhe me një bukuri tërheqëse që i ka dhuruar i Madhi Zot. Por ky peizazh e ky vend mori një ridimensionim të bukurive, e këtë ia dhanë gumëzhitjet si cicërima zogjsh, vajzat e djemtë e xhamive të Shkodrës, të cilët premtojnë për të ardhmen e fesë Islame si një shembull dhe pasqyrë e pastër jo vetëm për moshatarët e tyre por për të gjithë grupmoshat.
 
Qëndrimi në Razëm

Pas një pushimi të shkurtër filluan veprimtaritë të ndara sipas grupeve në bazë të  programit. Teologu Arben Halluni bëri ndarjen dhe mbi bazën e kësaj përcaktoi dhe vendqëndrimet e ndryshme të zhvillimit të aktiviteteve.

U zhvilluan konkurse të këndimit të disa sureve të Kur’anit të shenjtë, mbi njohjen e haditheve të Profetit Muhamed a.s, mbi kushtet e imanit, të Islamit, mbi jetën e Pejgamberit a.s, mbi historinë Islame, etj. Ishte më të vërtetë kënaqësi kur nxënësit shpejtonin të përgjigjeshin me saktësi. Kjo tregon punën e mirë dhe predispozicionin e imamëve për të përgatitë kursantët dhe angazhimin e këmbënguljen e sektorit të arsimit për të ndjekur hap pas hapi përgatitjen e imamëve. Krahas kësaj veprimtari u zhvilluan edhe veprimtari të tjera argëtuese dhe sportive si futboll, volejboll, shëtitje nëpër Razëm etj.

Mbi të gjitha ajo që rrezatoi dhe la gjurmë të pakrahasueshme mbi të gjithë banorët e zonës, për ne dhe nxënësit dhe nxënëset ishte thirrja e ezanit për të falur pastaj namazin e drekës. Të gjithë djemtë dhe vajzat vraponin për të kryer këtë detyrim. Kjo skenë na kujton kohën kur Bilali thërriste ezanin në Medine dhe qyteti binte në heshtje për të kryer namazin.
 
Kthimi në Shkodër

Pas një qëndrimi disa orësh dhe me shpresë  që misioni u krye, morëm rrugën për në Shkodër. Nxënësit kur të arrijnë në një moshë të madhe do ta kujtojnë me nostalgji këtë datë, të mbushur me shumë veprimtari. Mërzitja vinte se kjo ditë iu dukë e shkurtër dhe dëshironin që të mos mbaronte dhe shprehnin dëshirën që të përsëritet sa ë shpesh. Gjatë bisedave të lira me nxënësit, ata falënderonin Allahun xh.sh, për realizimin e një veprimtarie të tillë. Nxënësit dhe nxënëset edhe pse ishin të panjohur, ata u miqësuan me njëri-tjetrin, fituan përvojë të re të vëllazërimit të madh Islam dhe me shpresë se një veprimtari e tillë me këto përmasa do të jetë një mësim për jetim e tyre.
 
Mbyllje

Edhe unë së bashku me të gjithë hoxhallarët e tjerë iu lutëm Allahut xh.sh për këtë organizim dhe në të ardhmen të ketë sa më shumë veprimtari masive që i shërbejnë edukimit moralo-fetar e qytetar dhe njohjen e vlerave të larta Islame. I Madhi Zot i shpërbleftë organizatorët në të dy jetët. Lutem që Allahu xh.sh t’iu dhurojë të gjithëve shpërblimet, sidomos në këto muaj të madhërueshëm. Amin!

   

Aktivitet i madh me nxënës të xhamive të Shkodrës - 18 maj 2013

Aktivitet i madh me nxënës të xhamive të Shkodrës - 18 maj 2013

Aktivitet i madh me nxënës të xhamive të Shkodrës - 18 maj 2013

Aktivitet i madh me nxënës të xhamive të Shkodrës - 18 maj 2013

Aktivitet i madh me nxënës të xhamive të Shkodrës - 18 maj 2013