Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


 


Harta e Vizitorëve

 

Ditën e xhuma, më 12 prill 2013, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, ka mbajtur hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bërdicë e Mesme. Gjatë hytbes së kësaj xhumaje, Myftiu ka hedhur dritë mbi atë që e ka quajtur: “mrekullia e fesë islame; marrëdhënia e njeriut me Zotin, pa ndërmjetës”. Myftiu ka tërhequr vëmendjen e të pranishëmve se nëpërmjet teksteve kur’anore dhe haditheve profetike mësohet se në fenë islame, njeriu është i ftuar ta përmendë All-llahun dhe t’i lutet në çdo kohë, në çdo formë, në çdo situatë.
           
“Kur’ani na mëson se përmendja e All-llahut dhe lutja e sinqertë janë shtysa kryesore për një jetë të mbushur me begati hyjnore dhe mbrojtje nga shejtani i mallkuar dhe taborrat e tij. Sot, në realitetet tona ndjehet era e fëlliqtë e harameve, ngjyresave të shirkut dhe tërheqjes për t’u ndarë nga kultura islame në emër të integrimit evropian a rikthimit në fenë e të parëve. Në fakt, feja e të parëve tanë është Islami, të cilin na e kanë mësuar dhe të cilin duhet ta mbrojmë para tendencave injorante të një klase misionarësh të djallit! Mënyra më e mirë për ta mbrojtur veten dhe fenë është dhikri i All-llahut! Që do të thotë, që secili prej nesh duhet të imunizohet me lutjet ditore dhe dhikret e përditshme, nëpërmjet të cilave lartësohet shpirtërisht dhe dritësohet para errësirave, që djajtë e kohës përpiqen të përhapin nëpërmjet aleancave të tyre të shumta, politike, kulturore, intelektuale etj. Nuk na pengon asgjë në rrugëtimin tonë drejt dritës së All-llahut dhe dashurisë së Tij, edhe pse disa kanë vendosur të shesin shpirtin e tyre dhe të bëhen vasalë të frymërave mesjetare, fanatike e ekstremiste!” – ka thënë Myftiu.
           
Pas përfundimit të namazeve dhe lutjeve të kësaj xhumaje, Myftiu ka zhvilluar një bashkëbisedim të ngrohtë me besimtarët e pranishëm dhe pjestarët e këshillit të xhamisë së fshatit Bërdicë e Mesme. Njëkohësisht, ka falënderuar imamin e xhamisë, z. Ermi Duka për kontributin e tij në edukimin e brezit të ri të kësaj xhamie me frymën e besimit dhe dashurinë për All-llahun dhe të dërguarin e Tij.
           
Më parë, thirrësi islam Lavdrim Hamja, ka mbajtur një ders të dobishëm para namazit të xhumasë, ku ka folur mbi vlerën e përfitimit të kohës për t’u kthyer nga Zoti dhe besimi i patundur në Madhështinë dhe Mëshirën e tij.

  

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bërdicë e Mesme - 12 prill 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bërdicë e Mesme - 12 prill 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bërdicë e Mesme - 12 prill 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bërdicë e Mesme - 12 prill 2013

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Bërdicë e Mesme - 12 prill 2013