Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 8 shkurt 2013, nëpërmjet minberit të xhumasë në xhaminë e lagjes Ajasëm, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka vijuar të flasë mbi dashurinë e Resulull-llahit (a.s) dhe nevojën që ka njerëzimi sot për të gjetur rrugën e udhëzimit nëpërmjet dritës së Hz. Muhammedit (a.s).
           
Myftiu ka tërhequr vëmendjen se në realitetet e botës islame po përhapet një virus i mungesës së edukatës në hak të Resulull-llahit (a.s), në emër të respektimit të traditave profetike. Për këtë, Myftiu ka thënë se muslimanët e sotëm duhet të mos ndikohen nga asnjë rrymë a thirrje shterpë që bën ftesë për ndalimin e tubimeve në të cilat përkujtojmë të Dashurin tonë Hz. Muhammedin (a.s), lexojmë a këndojmë jetën dhe traditën e tij, këndojmë ilahi e dhikre, salavate e lutje, me të cilat afrohemi përherë e më shumë me Zotin.

“Dëshmojeni dashurinë e Resulull-llahit me çdo formë legjitime dhe mos u ndikoni nga asnjë frymë që na ndan nga traditat e të parëve tanë dhe dëshmimin e dashurisë për pejgamberin tonë në jetën e përditshme!” – ka thënë Myftiu gjatë hytbes.
           
Më tej, Myftiu ka përmendur argumente që vërtetojnë se Hz. Muhammedi (a.s) është dërguar edhe qortues dhe sihariques për njerëzinë: “Qortues për të gjithë ata që kanë devijuar rrugën, sihariques për të gjithë ata që hyjnë në rrugën e dashurisë për All-llahun dhe të Dërguarin e Tij, duke u dëshmuar si besimtarë dhe të bindur ndaj Zotit dhe vullnetit të Tij në jetë”.           

Pas përfundimit të namazit të xhumasë, Myftiu ka zhvilluar një bashkëbisedim me besimtarët e kësaj xhamie, imamin z. Bledar Xama dhe muezinin 80 vjeçar të saj, H. Latif Ura, të cilit i ka uruar shëndet të plotë për të vazhduar shërbimin dhe përkushtimin e tij shembullor ndaj kësaj xhamie.


Myftiu: “Dëshmojeni dashurinë e Resulull-llahit me çdo formë legjitime!” - Ajasëm, 8 shkurt 2013

Myftiu: “Dëshmojeni dashurinë e Resulull-llahit me çdo formë legjitime!” - Ajasëm, 8 shkurt 2013

Myftiu: “Dëshmojeni dashurinë e Resulull-llahit me çdo formë legjitime!” - Ajasëm, 8 shkurt 2013