Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Në kuadër të aktiviteteve fetare me temë: “Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)”, ditën e hënë, më 28 janar 2013, Myftinia Shkodër ka zhvilluar aktivitetin e radhës në xhaminë e Kirasit.
           
Fillimisht, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, ka folur mbi dashurinë e sahabëve për të dërguarin e All-llahut. Në bazë të disa shembujve që ka përmendur në fjalën e tij, Myftiu ka shpjeguar se është e nevojshme që edhe sot, muslimanët të përpiqen ta ndjejnë Resulull-llahin (a.s) në jetën e tyre dhe të bëhen thirrës drejt kësaj dashurie të pastër edhe në shoqëri. Ai ka kërkuar që muslimanët e sotëm të mos ndikohen nga shfaqjet e islamofobisë, të pranishme në shoqërinë shqiptare e më gjerë, për të frenuar shfaqjen e besëlidhjes me All-llahun, fenë e Tij dhe dashurinë për të dërguarin e Tij të fundit, hz. Muhammedin (a.s).
           
Më pas ka folur imami i xhamisë Kiras, teologu Ylli Buraniqi. Në fjalën e tij, ai është ndalur te mënyrat se si duhet shprehur dashuria për të dërguarin e All-llahut në jetën e përditshme. Gjatë fjalës, ai ka sjellë shembuj të ndryshëm, duke nxitur kapjen pas traditave profetike dhe dëshmimin si pasues të denjë të rrugës dhe besimit të hz. Muhammedit (a.s).
           
Në këtë mbrëmje fetare ka folur edhe imami i xhamisë Parrucë, teologu Naim Drijaj. Ai është ndalur te disa shembuj që tregojnë marrëdhënien e fortë dhe të bazuar mbi dashurinë e pastër, që kanë pasur sahabët me Resulull-llahin (a.s). Imami i nderuar ka kërkuar që muslimanët e sotëm, mos ta neglizhojnë historinë islame dhe të kapen përherë pas këtyre shembujve inspirues që janë udhëzim dhe dritë për jetën e muslimanëve.
           
Aktivitetin e ka mbyllur teologu Ervil Kuçi, që ka folur mbi rëndësinë e tubimeve në të cilat përmendet jeta dhe tradita e hz. Muhammedit (a.s). Ai ka konfirmuar edhe një herë se takime të tilla e shtojnë harmoninë dhe vëllazërinë në mesin e muslimanëve dhe bëhen shkak për rritjen e bashkëpunimit dhe forcimin e dijes së pastër në mesin e tyre.


xhamia_Kiras_28.01.131

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Kirasit - 28 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Kirasit - 28 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Kirasit - 28 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Kirasit - 28 janar 2013