Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e enjte, më 24 janar 2013, Myftinia Shkodër ka organizuar një aktivitet fetar me rastin e përkujtimit të Lindjes së Begatë të Hz. Muhammedit (a.s), i Dërguari i Fundit dhe Vula e mbarë të dërguarve të All-llahut në historinë e njerëzimit.
           
Aktiviteti është zhvilluar pas namazit të iqindisë në xhaminë e Parrucës, ku kanë marrë pjesë shumë besimtarë dhe besimtare, si dhe drejtuesit kryesorë të Myftinisë dhe xhamive të Shkodrës.
           
Aktiviteti është hapur me këndimin e një pjese kur’anore nga imami i xhamisë së Medresesë, teologu Resmi Likaj. Më pas imami i xhamisë Parrucë, teologu Naim Drijaj, ka përshëndetur aktivitetin duke uruar të pranishmit me rastin e kësaj dite përkujtimore.
           
Referati kryesor është mbajtur nga Myftiu Imam Muhamed Sytari, që është përqendruar te argumentet shkencore mbi prezencën e verseteve biblike mbi ardhjen dhe dërgesën profetike të hz. Muhammedit (a.s). Në fjalën e tij Myftiu ka theksuar se kjo ditë është një mundësi e re për të analizuar marrëdhënien tonë si besimtarë me mesazhet, këshillat dhe mesazhin hyjnor me të cilin u dërgua hz. Muhammedi (a.s).
           
“Resulull-llahi (a.s), mëshirë për ymetin e tij”, ka qenë tema e dytë e mbajtur nga teologu Lavdrim Hamja. Gjatë saj, ai ka përmendur argumente të ndryshme, që vërtetojnë dhembshurinë dhe mëshirën e madhe të hz. Muhammedit (a.s) për ymetin e tij. Ai ka theksuar së kjo mëshirë dhe kjo natyrë e pastër është pjesë e mëshirës së madhe, me të cilën Zoti i gjithësisë dërgoi hz. Muhammedin (a.s).
           
Më pas, të pranishmit kanë pasur mundësi të ndjekin një program të pasur me këndimin e pjesëve nga “Mevludi” dhe disa ilahi nga teologu Resmi Likaj dhe medresisti Orhan Dani, që kanë krijuar emocione në mes të besimtarëve.
           
Aktiviteti është mbyllur me vizitën e gjurmës profetike “Lehjei Seadet”, që është trashëguar ndër shekuj në Shkodër.


Aktivitet përkujtimor me rastin e Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) - 24 janar 2013

Aktivitet përkujtimor me rastin e Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) - 24 janar 2013

Aktivitet përkujtimor me rastin e Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) - 24 janar 2013

Aktivitet përkujtimor me rastin e Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) - 24 janar 2013

Aktivitet përkujtimor me rastin e Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) - 24 janar 2013

Aktivitet përkujtimor me rastin e Lindjes së Hz. Muhammedit (a.s) - 24 janar 2013