Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e hënë, më 21 janar 2013, pas namazit të akshamit, në xhaminë e Rusit, Myftinia Shkodër ka zhvilluar një aktivitet fetar me temë: “Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)”.
 
Pas namazit të akshamit, në fjalën e rastit, imami i xhamisë Rus, H. Fejzi Zaganjori ka bërë një pasqyrë të aktivitetit fetar të xhamisë Rus, duke nisur nga kryerja me rregullsi e faljes së pesë namazeve ditore, hytbet e xhumasë dhe derset e përjavshme në funksion të xhematit.
 
Më pas, Imam Muhamed Sytari ka folur mbi natyrën njerëzore në marrëdhënie me Zotin, butësinë dhe mëshirën e All-llahut ndaj krijesave të Tij dhe shpërblimet e ditës së gjykimit për besimtarin dhe njeriun e përkushtuar.
 
Imami i xhamisë Parrucë, teologu Naim Drijaj ka hedhur dritë mbi virtytet dhe cilësitë e profetit Muhammed (a.s), duke përmendur fakte historike që vërtetojnë se edhe kundërshtarët më të mëdhenj të tij ishin dëshmitarë të vlerave dhe madhështisë së tij (a.s).
 
Thirrësi islam Lavdrim Hamja, ka folur mbi mëshirën dhe butësinë e profetit (a.s) me besimtarët dhe ymetin e tij. Ai ka përmendur disa momente shumë emocionale nga raportet vëllazërore dhe edukative të profetit (a.s) me sahabët e tij, në rrugën e thellimit të dashurisë për Zotin dhe të dërguarin e Tij.
 
Mbrëmja ka vijuar me fjalën e teologut Ervil Kuçi, që ka folur mbi nevojën që ka njeriu në jetë për t’u mbështetur në Zotin dhe për të krijuar një marrëdhënie të fortë e solide, pa ndërhyrjen e kujt.
 
Në fund, aktiviteti është mbyllur me një lutje të përbashkët drejtuar Zotit të gjithësisë, për të mirën e komunitetit dhe bashkësisë së besimtarëve.
 
Pas xhamisë së Tophanës, xhamia e Rusit është e dyta në vazhdën e këtyre mbrëmjeve fetare, ku përkujtohet Resulull-llahi (a.s) dhe elementë të rëndësishëm të misionit dhe thirrjes së tij (a.s).


“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Rusit - 21 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Rusit - 21 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Rusit - 21 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Rusit - 21 janar 2013