Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Pasditën e së xhumasë, më 18 janar 2013, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, i shoqëruar nga një grup imamësh të qytetit, ka zhvilluar një vizitë në shtëpinë e H. Hilmi Hoxhës, trashëgimtar i dijetarit të njohur Sheh Qazim Hoxha.

Gjatë kësaj vizite, Myftiu është interesuar fillimisht për shëndetin e H. Hilmi Hoxhës, një besimtar i rregullt dhe i apasionuar pas leximit të Kur’anit dhe mësimit të tij shumë besimtarëve dhe besimtareve nëpër xhamitë e ndryshme të Shkodrës.

Nga vitet e para të rilejimit të praktikimit të besimit në Shkodër e deri në ditët e sotme, H. Hilmi Hoxha nuk ka reshtur së mësuari shkronjat e Kur’anit dhe leximin e tij një numri të madh të rinjsh dhe të rejash në të gjitha xhamitë e Shkodrës, sidomos në xhaminë e Parrucës, në xhaminë “Ebu Bekër” dhe në xhaminë e Rusit.

Gjatë kësaj vizite, është kujtuar edhe personaliteti i dijetarit dhe mufesirit të njohur të Kur’anit, Sheh Qazim Hoxha dhe momente të spikatura nga jeta dhe veprimtaria e tij në shërbim të besimit dhe Thirrjes Islame.

Myftiu ka theksuar se brezi i hoxhallarëve dhe dijetarëve të shkuar të Shkodrës janë një mirësi dhe bekim për Shkodrën, Shqipërinë, për krejt brezat e muslimanëve në këtë vend. Ai ka thënë se këto gjurmë na bëjnë të ndjehemi krenarë dhe fatlumë, që jemi trashëgimtarë të një plejade të mrekullueshme njerëzish të përkushtuar dhe të ditur që shërbyen me shumë përkushtim për fenë islame dhe mësimet e saj.


Myftiu zhvillon një vizitë në shtëpinë e H. Hilmi Hoxhës - 18 janar 2013

Myftiu zhvillon një vizitë në shtëpinë e H. Hilmi Hoxhës - 18 janar 2013

Myftiu zhvillon një vizitë në shtëpinë e H. Hilmi Hoxhës - 18 janar 2013