Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e hënë, më 14 janar 2013, pas namazit të akshamit, në xhaminë e Tophanës ka nisur aktiviteti më i ri i Myftinisë Shkodër: “Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)”, që do të zhvillohet në të gjitha xhamitë e Shkodrës.
           
Mbrëmja fetare ka nisur me fjalën e Myftiut Imam Muhamed Sytari që ka folur mbi rëndësinë që kanë tubimet në të cilat përmendet i Dashuri i All-llahut, më i miri i krijesave të Tij, i dërguari i fundit dhe Vula e pejgamberëve, hz. Muhammedi (a.s).
           
Myftiu ka theksuar se me ardhjen e muajit Rebiul-evvel, rikthehet në mesin tonë atmosfera e begatë e përkujtimit me shumë emocion dhe dashuri të pejgamberit tonë, hz. Muhammedit (a.s), si mëshirë e dhuruar dhe si mësues i njerëzimit, që e dërgoi All-llahu si përmbledhës I misioneve të mëparshme profetike dhe vulë e të dërguarve të tjerë.
           
Gjatë kësaj mbrëmjeve fetare, janë lexuar disa hadithe që janë komentuar njëri pas tjetrit nga Myftiu dhe imamët e nderuar, Hysejn Muça, Naim Drijaj, Lavdrim Hamja dhe Ervil Kuçi.
           
Në këtë tubim të begatë, ku prezantonin shumë të rinj, është folur kryesisht për tema si: morali i Resulull-llahit (a.s), mëshira e të dërguarit të All-llahut, ruajtja e vlerave islame dhe tipareve të besimtarit në jetë, nevoja për një shembull në jetën e të rinjve muslimanë, shpresa e përhershme në mëshirën dhe bujarinë e All-llahut etj.           

Në përfundim të kësaj mbrëmje fetare, të pranishmit janë përshëndetur me përzemërsi me njëri-tjetrin dhe imamët e nderuar dhe kanë kërkuar që këto tema të trajtohen edhe më shpesh në dobi të gjallërimit të jetës së xhamisë dhe forcimit të harmonisë në mesin e besimtarëve.


“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Tophanës - 14 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Tophanës - 14 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Tophanës - 14 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Tophanës - 14 janar 2013

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Tophanës - 14 janar 2013 

“Mbrëmje me Resulull-llahin (a.s)” në xhaminë e Tophanës - 14 janar 2013