Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Paraditën e së shtunës, më 12 janar 2013, është zhvilluar Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër.

Konferenca është përshëndetur edhe nga nën/kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Bujar Spahiu, i cili ka dhënë disa këshilla të vyeshme për imamët e Myftinisë Shkodër. Fillimisht, ai ka përcjellur edhe selamet dhe urimet e Kryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Selim Muça për mbarësinë dhe suksesin e kësaj konference.

Në fjalën e tij, nën/kryetari i KMSh, ka spikatur rolin e madh që kanë imamët si thirrës drejt vlerave kur’anore dhe misionit islam, që bazohet në Kur’an, Hadith, Kijas e Ixhma.

Nën/kryetari i KMSh, ka falënderuar njëkohësisht angazhimin e imamëve të Myftinisë Shkodër dhe ka uruar që ky vit të jetë sa më i suksesshëm në drejtim të shtimit të aktiviteteve dhe afrimit të rinisë me xhaminë.

Më pas ka përshëndetur edhe drejtori i Burimeve Njerëzore në KMSh, z. Dorian Demetja, i cili ka vënë theksin të rëndësia që ka respektimi i bashkëpunimit në mes të imamëve dhe institucionit të Myftinisë dhe vetë Komunitetit Mysliman të Shqipërisë. Ai ka përmendur disa shembuj nga realiteti i komunikimit të imamëve me Myftininë dhe disa gabime që duhen evituar në këtë marrëdhënie vëllazërore dhe institucionale.

Konferencën e ka përshëndetur edhe Myftiu i Malësisë së Madhe, H. Edmir Smajlaj, që ka uruar mbarësi dhe sukses për imamët e Myftinisë Shkodër dhe ka shprehur vlerësimet e tij për bashkëpunimin në mes dy myftinive të Zonës Shkodër.

Imam Muhamed Sytari, Myfti i Zonës Shkodër, ka folur mbi rëndësinë që ka angazhimi i imamëve për të ruajtur frymën e harmonisë dhe për të rritur vlerat e Thirrjes Islame në realitetet ku punojnë dhe shërbejnë. Ndër të tjera ka thënë: “Sot kemi nevojë për një angazhim më serioz e më të ngjeshur për të forcuar frymën e unitetit institucional në shërbim të prezantimit tonë përherë e më solid në një realitet të acartë e tepër intrigues, që mbi fenë dhe pastërtinë e saj, ka Zot interesin vetjak dhe përfitimin egoist!? Kemi nevojë të forcojmë edhe më shumë shfaqjen dhe prezencën tonë si bashkësi fetare me vlera shekullore, që punon në shërbim të ruajtjes, kultivimit dhe disiplinimit të frymës së besimit dhe kulturës islame në shoqëri. 

Kemi nevojë që imami ta ndjejë përgjegjësinë e detyrës dhe të angazhohet në këtë drejtim, duke shërbyer me sinqeritet e pastërti, jo duke u bërë gjykatës, por mjek shërues në realitetet e komunitetit të tij. Kemi nevojë që imami, të bashkëpunojë në shërbim të forcimit të disiplinës fetare në xhami, jo të bëhet tolerues në lejimin e shthurjes në emër të vlerës islame të divergjencës së mendimeve dhe shkollave juridike në ritualet e ndryshme fetare.”
           
Në fjalën e tij, Myftiu ka folur edhe për marrëdhëniet me shoqatat islame, për realitetet e përditshme sociale dhe shpirtërore në Shkodër, për marrëdhëniet me politikën dhe institucionet lokale, për gjendjen e rinisë islame etj.
           
Gjatë kësaj konference, Myftiu është ndalur edhe të marrëdhëniet ndërfetare, ku ka thënë: “Ne muslimanët, jemi prijësit e harmonisë ndërfetare në Shkodër dhe përtej saj, të prirur dhe të gatshëm për të bashkëpunuar me këdo që ndan me ne të njëjtin qëllim të mirë për të mbjellë harmoni e paqtim në Shkodër dhe përtej saj! Realiteti dhe historia e dëshmojnë këtë fakt! Këtë mision e kemi amanet nga pejgamberi i ynë, nga Kur’ani Famëlartë, nga Zoti i gjithësisë! Nuk do ta prishim nijetin tonë për asnjë cytës të verbuar, as për asnjë deklaratë të papjekur, as për asnjë intervistë të kujtdo qoftë, me të cilin na ndan jo vetëm besimi por edhe nijeti në marrëdhënie me tjetrin!

Në këtë kontekst, dua të përmend një fjalë të nobelistit turk, shkrimtarit Orhan Pamuk, që thotë: “Mos u shqetësoni nga zgjedhjet që bën populli. Demokraci do të thotë respektim i vendimeve të shumicës dhe lirive të shoqërisë edhe atëherë kur këto vendime janë në favor të partive politike që frymëzohen nga besimi fetar”.
           
Ne, do të vazhdojmë të kërkojmë që në funksion të këtij qëllimi të lartë të mbjelljes dhe forcimit të frymës së harmonisë ndërfetare në Shkodër, sheshi kryesor i saj të ketë emrin “Sheshi Harmonia”!

Do të vazhdojmë të zhvillojmë projektet tona të harmonisë ndërfetare me Kishën Katolike, me Kishën Ortodokse, me krejt ata njerëz që janë ndryshe nga ne në besim e bindje, por që së bashku ndajmë krenarinë e bashkëjetesës në këtë qytet të dashur, në Shkodrën e madhe të vlerave dhe të historisë, me të cilët na bashkon gjaku, gjuha, vlerat kombëtare! Ata që do të bashkohen me ne në këtë qëllim, do t’i shtrijmë dorën e bashkëpunimit pa asnjë mëdyshje në shërbim të një interesi të madh kombëtar. Ndërsa, kushdo që do të tentojë të pakojë nga respekti, vlerësimi a injorimi i ftesave tona në shërbim të këtyre vlerave, do të kenë hak lutjet tona që Zoti t’u ndriçojë zemrat e mendjet, t’i udhëzojë nga e drejta dhe t’u dhurojë pendim të sinqertë në rrugën e drejtimit pas devijimit!”.

Më pas, fjalën e kanë pasur diskutimet dhe pyetje-përgjigjet e shumta në drejtim të Myftiut dhe stafit të Myftinisë Shkodër.


Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013

Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013

Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013

Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013

Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013 

Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013 

Zhvillohet Konferenca II e imamëve dhe këshillave të xhamive të Myftinisë Shkodër - 12 janar 2013