Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së fshatit Shtoj i Vjetër, të xhumanë, më 23 nëntor 2012, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka zbardhur vlerat dhe mirësitë e ditës së Ashurasë.
 
Fillimisht ka shpjeguar prejardhjen gjuhësore të fjalës “ashurá”, që në arabisht do të thotë: “e dhjeta”, ndryshe: “e dhjeta ditë e muajit Muharrem”.
 
Më pas, nëpërmjet argumenteve të ndryshme, ka shpjeguar se në këtë ditë, ka ndodhur shpëtimi i hz. Nuhit (a.s) me anijen e tij nga tufani i madh e shkatërrimtar. “Edhe origjina e ushqimit që sot tek ne ka marrë emrin e kësaj dite, e ka origjinën te hz. Nuhi, që pasi kishte shpëtuar me besimtarët e tij, kërkoi prej tyre që të bashkëpunonin për të gatuar një ushqim, në shenjë falënderimi ndaj Zotit. Në atë ushqim u përzien farërat e ndryshme që sollën besimtarët, si shenjë e bashkëpunimit dhe angazhimit për të ndërtuar pas shkatërrimit”- ka thënë Myftiu.
 
Ka argumentuar se po në këtë ditë, shekuj më vonë, All-llahu (xh.sh) bëri të mundur shpëtimin dhe triumfin e hz. Musait (a.s) nga Faraoni dhe ushtarët e tij. “Këtë ditë, jehudët e Medines e agjëronin në shenjë falënderimi ndaj Zotit. Kur Resulull-llahi (a.s) e mësoi këtë, deklaroi se: “Ne (muslimanët) jemi më afër Musait” se jehudët dhe urdhëroi të agjërohet kjo ditë, duke thënë se: “Agjërimi i Ashurasë shlyen gabimet e vitit të shkuar”, sikurse transmetohet te Imam Ahmedi dhe ngjashëm te Imam Muslimi”- ka shpjeguar Myftiu.
 
Gjithashtu, - ka vazhduar -, po këtë ditë, në vitin 61 të hixhretit, ka ndodhur një ndër ngjarjet më të dhimbshme të historisë islame, martirizimi i nipit të Resulull-llahit (a.s), hz. Husejni (r.a) me familje. “Kjo ngjarje është një dhimbje e madhe, se si është e mundur që në këtë botë ka njerëz që guxojnë të shtrijnë dorën për të shuar familjen e profetit?! Se si ka njerëz që guxojnë të shuajnë dritën e besimit, të vërtetën, shpresën, rrugën e udhëzimit?! Por, njëkohësisht, kjo ngjarje është një sinjal i fortë që ymeti islam të bashkohet dhe të mos mbetet peng i folklorit të kohëve të përçarjes dhe ndasive, që s’do t’i miratonte as hz. Husejni, as gjyshi i tij (a.s)”- ka përfunduar Myftiu.
 
Këtë të xhuma, në xhaminë e Shtojit të Vjetër, Myftiu ka inauguruar edhe minberin e ri të kësaj xhamie.

 

Myftiu flet për Ashuranë dhe ngjarjet e saj ndër shekuj - 23 nëntor 2012

Myftiu flet për Ashuranë dhe ngjarjet e saj ndër shekuj - 23 nëntor 2012