Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Pasditën e së mërkures, më 7 nëntor 2012, Myftinia Shkodër ka organizuar promovimin e përkthimit në shqip të librit: “Probleme në rrugën e jetës islame”, të dijetarit të shquar egjiptian Muhammed El-Gazali.
 
Aktiviteti ka nisur me fjalën e teologut Arben Halluni, në të cilën ka hedhur dritë mbi jetën dhe veprën e dijetarit të shquar, të njohur ndryshe si: Gazaliu i ri, i cili konsiderohet si një ndër mendimtarët dhe thirrësit islamë më të afirmuar në botën islame gjatë pjesës së dytë të shekullit XX.
 
Më pas ka referuar Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari. Në temën e tij: “Probleme në rrugën e jetës islame”, një libër me vlerë në duart e rinisë islame…, ka folur mbi rëndësinë që ka sot përkthimi në shqip i veprave të dijetarëve të shquar dhe thirrësve të afirmuar si: Shejkh Muhammed El-Gazali, në rrugën e formimit të një shoqërie islame të shëndoshë, plot shembuj diturie dhe përkushtimi.
 
Myftiu ka theksuar se: “Në tërësinë e librave dhe thirrjes së tij, Shejkh Gazali është përpjekur të edukojë individin musliman me një akide të shëndoshë, nëpërmjet së cilës të jetë i vetëdijshëm për besimin e tij në Zot. Karakteristike e shkrimeve të tij është përdorimi i shembujve logjikë dhe atyre personal nga jeta dhe eksperienca, për të mundësuar mbërritjen e idesë tek lexuesi a bashkëbiseduesi.”
 
Aktiviteti ka vijuar me fjalën e përkthyesit të këtij libri, thirrësit islam Imam Lavdrim Hamja. Në të, ai është ndalur te shkaqet që sollën përkthimin e këtij libri, të cilin e ka konsideruar si shumë të vlefshëm për lexuesin shqiptar të këtyre kohëve.
 
Më pas, përkthyesi ka hedhur dritë mbi shpirtin e thirrjes së Shejkh Muhammed El-Gazaliut, duke e prezantuar atë si një njeri shumë të ditur, një edukator bashkëkohor dhe i thelluar në problemet e ymetit islam, për të cilat dha zgjidhjet e tij në veprat e shumta që la pas.
 
Në fund të aktivitetit, për të ftuarit në promovim, u dhurua libri “Probleme në rrugën e jetës islame”.

 

Promovohet një libër i ri në shqip i dijetarit Muhammed El-Gazali - 7 nëntor 2012

Promovohet një libër i ri në shqip i dijetarit Muhammed El-Gazali - 7 nëntor 2012

Promovohet një libër i ri në shqip i dijetarit Muhammed El-Gazali - 7 nëntor 2012

Promovohet një libër i ri në shqip i dijetarit Muhammed El-Gazali - 7 nëntor 2012