Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Doli në qarkullim botimi më i ri i Myftinisë Shkodër, “Buletin”, nr. 2, 2011.
Në 280 faqet e tij, ky botim i përvitshëm i Myftinisë Shkodër, përmbledh të gjitha aktivitetet, deklaratat, zhvillimet e ndryshme, takimet, inspektimet, vizitat dhe vizitorët, bamirësitë, tryezat intelektuale etj, që ka zhvilluar institucioni i Myftinisë Shkodër gjatë vitit 2011.
           
Ky është viti i dytë dhe numri 2 i këtij botimi, që dëshmon një risi të re në botimet e Myftinisë Shkodër dhe ato të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, në arkivimin e aktiviteteve dhe veprimtarisë vjetore të Myftinisë.
           
Në faqet e këtij botimi, lexuesi do ta ketë të lehtë të dëshmojë rolin e Myftinisë Shkodër, drejtuesve të saj, imamëve, intelektualëve dhe vullnetarëve që punojnë ditë pas dite për të mbjellë dhe konsoliduar vlera besimi, dije, vëllazërie dhe qytetarie në Shkodër dhe përtej saj.           

Ky botim vjen në atmosferën e 10 vjetorit të gazetës “Udha Islame” dhe 22 vjetorit të rihapjes së Xhamisë së Plumbit dhe rilejimit të lirisë së besimit në Shkodër e Shqipëri.

 

Në duart e lexuesit nr. 2 i “Buletin” - Nëntor 2012