Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së Parrucës, të xhumanë, më 19 tetor 2012, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka mbajtur hytben e radhës, në të cilën ka dhënë disa këshilla dhe porosi për haxhilerët e këtij viti, nga qyteti i Shkodrës.

Myftiu ka shpjeguar rëndësinë që ka adhurimi i haxhit, për të bërë që besimtari të bëhet një dëshmitar i Njësisë së All-llahut, i vlerave të besimit dhe dashurisë së madhe që rrezaton ai në zemër dhe mendje.

Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu i Shkodrës ka dhënë disa porosi dhe këshilla për haxhilerët e këtij viti, duke i ftuar që të përfitojnë nga koha për të marrë përshpirtësinë që të dhuron secili prej argumenteve të këtij adhurimi dhe simbolet e tij të shenjta.

Ka kërkuar nga haxhilerët që në çdo moment të haxhit të tyre, ta kujtojnë Shkodrën dhe vendlindjen e tyre të shtrenjtë, të luten për mirëqenien dhe begatinë e shqiptarëve, të luten që All-llahu ta pastrojë këtë shoqëri nga hutimi, devijimi në besim etj.

Pas përfundimit të namazit të xhumasë është bërë edhe ceremonia e shpërndarjes së pasaportave me vizat e haxhit dhe ihramet për 34 haxhilerët shkodranë të këtij viti.Më pas, në shoqërinë e tekbireve dhe thirrjeve të telbijes, besimtarët e pranishëm janë përshëndetur me haxhilerët, duke kërkuar prej tyre lutje dhe duke u uruar mbarësi dhe haxh të pranuar.

 

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012

Hytbeja e xhumasë dhe përshëndetja e haxhilerëve të ri të Shkodrës - 19 tetor 2012