Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nata e Kadrit, më e mirë se një mijë muaj! Pikërisht, në atmosferën e kësaj nate të begatë dhe mirësive të shumta me të cilat Zoti i gjithësisë shfaq mëshirën dhe butësinë e Tij ndaj krijesave të Tij, në të gjitha xhamitë e Shkodrës u zhvilluan lutje dhe namaze nate, nga koha e jacisë deri në sabahun e ditës së 27 të këtij muaji.
           
Mbrëmjen e së martës, më 14 gusht 2012, në xhaminë e Parrucës, që ishte tejmbushur nga besimtarët, u zhvillua ceremonia kryesore e kësaj nate të begatë. Nën drejtimin e imamëve dhe teologëve të nderuar: Arben Halluni, Naim Drijaj dhe Durim Kasemi, u krye falja e namazit të jacisë shoqëruar nga 20 rekatet e teravisë.
           
Më pas, nën drejtimin e Myftiut të Shkodrës Imam Muhamed Sytari, u bënë disa dhikre me xhemat dhe lutja e natës së Kadrit. Këto dhikre, që ndezën zemrat e besimtarëve u pasuan nga katër rekate të namazit tesbih dhe duaja e gjatë në gjuhën shqipe.
           
Adhurimet e Natës së Kadrit vazhduan edhe në orën 3.00 deri në kohën e namazit të sabahut, duke dëshmuar një atmosferë të mrekullueshme besimi, lutjesh dhe vëllazërie në mesin e të rinjve dhe besimtarëve të shumtë që morën pjesë në këto adhurime.           

Adhurime dhe lutje të tilla u zhvilluan në të gjitha xhamitë e qytetit të Shkodrës dhe fshatrave të saj, me shpresën e përfitimit nga begatitë dhe mirësitë e All-llahut, të premtuara në këtë natë për besimtarët.

 

Adhurimet e Natës së Kadrit mbushin xhamitë e Shkodrës - 14 gusht 2012

Adhurimet e Natës së Kadrit mbushin xhamitë e Shkodrës - 14 gusht 2012

Adhurimet e Natës së Kadrit mbushin xhamitë e Shkodrës - 14 gusht 2012