Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e martë, më 14 gusht 2012, në kuadër të aktiviteteve të muajit Ramazan, Myftinia Shkodër ka organizuar ceremoninë e përvitshme të mbylljes së leximit të plotë të Kur’anit Famëlartë, njohur ndryshe si: Hatmeja e Kur’anit.
           
Aktiviteti i zhvilluar në xhaminë e Parrucës, ka nisur me faljen e namazit të iqindisë me xhemat, pasuar nga virdet dhe lutja përkatëse.
           
Më pas, aktiviteti ka vijuar me përshëndetjen e Myftiut të Shkodrës Imam Muhamed Sytari, i cili në fjalën e tij është ndalur te rëndësia që ka reflektimi në ditët e mbetura të Ramazanit dhe përkujtimi i mirësisë së agjërimit.  

Myftiu ka theksuar se ky lexim i plotë i Kur’anit dhe agjërimi i plotë i Ramazanit do të ndërmjetësojnë për besimtarët në ditën e gjykimit dhe do të jenë një ndër shkaqet e përfitimit të begative të xhennetit. Njëkohësisht, ka ftuar besimtarët që ta shfrytëzojnë kohën e mbetur të këtij muaji në largim, për të shtuar adhurimet, për të kërkuar falje e për të shpresuar mëshirën dhe mirësitë e Zotit.
           
Teologu Bashkim Bajraktari, ka mbajtur më pas temën: “Nata e Kadrit dhe vlerat e sures që mban emrin e saj”. Nëpërmjet argumenteve të ndryshme, ka hedhur dritë mbi kuptimet e sures që sinjalizon zbritjen e Kur’anit në një natë më të mirë se një mijë muaj. Njëkohësisht, është ndalur te rëndësia që ka adhurimi, shtimi i dhikreve dhe lutjeve në këtë natë të madhe të mbushur me paqe, mëshirë dhe dashuri hyjnore.           

Pas përfundimit të kësaj teme me vlera, është bërë edhe leximi i pjesëve të fundit të Kur’anit si dhe duaja e Hatmes. Me përfundimin e lutjes, besimtarët janë uruar me njëri-tjetrin dhe me imamët që për 27 ditët e këtij muaji e plotësuan leximin e plotë të Librit të All-llahut.

 

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012

Hatmeja e Kur’anit në prag të Natës së Kadrit - 14 gusht 2012