Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nëpërmjet minberit të xhamisë Parrucë, të xhumanë e dytë të këtij Ramazani, më 27 korrik 2012, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka nisur të flasë mbi kuptimet e emrit të madhëruar të All-llahut, “Err-Rrahman”.
           
Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu ka bërë disa shpjegime që lidhen me kuptimin e këtij emri të madhëruar, rreth të cilit kanë zbritur ajete të ndryshme kur’anore.
           
“Prezantimin e parë në Kur’an, All-llahu (xh.sh) e ka bërë duke përmendur mëshirën dhe bamirësinë e Tij ndaj krijesave. Të gjithë ne lexojmë: “Bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim – Elhamdu lil-lahi rabbil-alemin – Err-Rrahmanirr- Rrahim”. Pra, në tre fjalitë e para të Kur’anit, prezantohet Një Zot Mëshirues Mëshirëbërës, i Cili nuk ka nevojë për asgjë dhe për asnjeri, i Cili është i Përhershëm pa fillim, i Përhershëm pa mbarim. Kjo na fton të mendojmë dhe të reflektojmë se sa jemi të gatshëm për ta pritur këtë mëshirë dhe sa janë të gatshme zemrat tona, që në to të shfaqet All-llahu i Madhëruar me dritat e emrit të Tij “Err-Rrahman”

Mëshira e All-llahut është dy llojesh; e përgjithshme dhe e veçantë. E përgjithshme, për besimtarët dhe për femohuesit. Të gjithë ushqehen me ajër, të gjithë hanë dhe pinë, të gjithëve u punon zemra dhe organet jetike. Mirëpo, besimtarit i shfaqet me dritën e emrave të Tij, duke ia zbukuruar zemrën dhe duke i dhuruar momente që vlejnë më shumë se bota me çka brenda! Për shembull: Bie shi. Prej tij përfiton edhe besimtari edhe femohuesi. Rrjedhin lumenjtë. Besimtari e falënderon Zotin për këtë mirësi, jobesimtari e vështron neglizhent!? Ndoshta, një femohues mund të jetojë në miradi e luks më shumë se një besimtar i rregullt por, femohuesit i mbaron luksi me mbarimin e jetës, ndërsa besimtarit i fillon shpërblimi me mbarimin e kësaj jete të përkohshme!”- ka thënë ndër të tjera Myftiu.           

Hytbeja e kësaj xhumaje transmetohet edhe në emisionin “Ramazani midis nesh”, në Tv1 Channel, ditën e sotme, në orën 19.00 dhe ritransmetohet ditën e nesërme, të shtunën, më 28 korrik 2012, në orën 12.30.

 

Myftiu nis komentimin e emrit të madhëruar “Err-Rrahman” - Parrucë më, 27 korrik 2012

Myftiu nis komentimin e emrit të madhëruar “Err-Rrahman” - Parrucë më, 27 korrik 2012

Myftiu nis komentimin e emrit të madhëruar “Err-Rrahman” - Parrucë më, 27 korrik 2012