Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Paraditën e së xhumasë, më 13 korrik 2012, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka zhvilluar një vizitë pune në Myftininë e Pukës, ku është pritur nga Myftiu Imam Gëzim Kopani.
           
Fillimisht, me ftesë të Myftinisë Pukë, Myftiu i Shkodrës ka qenë i ftuar për një bashkëbisedim në funksion të emisionit fetar: “Fjalë zemre”, organizim i Myftinisë Pukë në bashkëpunim me Puka Tv.  

Myftiu i është përgjigjur pyetjeve të gazetarit Armir Mehja, ku ka folur kryesisht për vlerat dhe madhështinë e muajit Ramazan, ndikimin e tij në edukimin e individit për të qenë më pozitiv dhe ndërtues në jetë etj. Myftiu është ndalur edhe te simbolika kombëtare e Ramazanit të këtij viti, që përkon me 100 vjetorin e Shqipërisë. Myftiu është lutur që në këtë përvjetor jubilar, shqiptarët të kthehen edhe më shumë nga feja dhe të jetojnë në harmoni me mësimet e saj.
           
Vizita e Myftiut ka vijuar me një takim pune në Myftininë e Pukës, ku ka zhvilluar një bisedë të gjatë me Myftiun e saj Imam Gëzim Kopani. Myftiu ka theksuar se në kuadër të udhëzimeve të Kryesisë së Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, do të intensifikohet bashkëpunimi në mes dy myftinive, sidomos në Ramazan, si dhe do të ndiqen hap pas hapi problematikat e ndryshme të shfaqura kohëve të fundit në Myftininë e Pukës, si rasti në Fushë Arrëz, ku muslimanët janë përballur me pengesa të pakuptueshme dhe aspak njerëzore nga njerëz me pushtet, por jo vetëm, gjatë përpjekjeve legjitime për ndërtimin e xhamisë në një prej lagjeve muslimane.

Myftiu ka theksuar se ne si muslimanë jemi të prirur të evitojmë çdo lloj incidenti dhe të gjejmë rrugët më të mira për të shmangur konfliktet e mundëshme, ndërsa turpi dhe injoranca të mbetet për ata që mbjellin këtë farë të keqe në Shqipërinë e vitit 2012.
           
Myftiu i Pukës Imam Gëzim Kopani e ka njohur Myftiun e Shkodrës edhe me lajmin e mirë të nisjes së punimeve për xhaminë e re në Qerret, si dhe disa aktivitete të larmishme të kësaj myftinie.            

Bisedat janë përqendruar edhe te nevoja e shtimit të vizitave dhe bashkëpunimeve fetare dhe teologjike, në kuadër të fuqizimit të jetës fetare islame në Pukë. Myftiu Imam Muhamed Sytari e ka garantuar Myftiun e Pukës, se Myftinia Shkodër si myftini zone, do të jetë e gatshme për t’iu përgjigjur sfidave të reja të Thirrjes Islame edhe në Pukë.

 

Nga vizita e Myftiut të Shkodrës në Myftininë e Pukës

Nga vizita e Myftiut të Shkodrës në Myftininë e Pukës - 13 korrik 2012 

Nga vizita e Myftiut të Shkodrës në Myftininë e Pukës - 13 korrik 2012 

Nga vizita e Myftiut të Shkodrës në Myftininë e Pukës - 13 korrik 2012