Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Të xhumanë, më 1 qershor 2012, nëpërmjet minberit të xhamisë së fshatit Dragoç, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, ka folur mbi rëndësinë e posedimit të pasurive në fenë islame dhe nxitjen drejt perfeksionimit të zanateve dhe profesioneve në jetë.
           
Duke iu referuar ajeteve të shumta kur’anore, Myftiu ka paraqitur vlerën e punës dhe fitimit hallall në Islam. Njëkohësisht ka bërë thirrje që të distancohemi sa më shumë nga kopracia, skamja, dhe mosdhënia në rrugë të All-llahut.
           
“Ata që kanë dhe nuk japin, në të vërtetë dëshmojnë lidhjen me shejtanin e mallkuar. Ata që kanë, duhet të dinë se pasuria e tyre është sprovë. Një ditë do të japin llogari për të. All-llahu e mëshiroftë Shejkh Shaaraviun, që thoshte: “Nëse gjen të varfër në një prej vendeve të muslimanëve, dije se një i pasur e ka vjedhur pasurinë e tij!” Kjo do të thotë, se ata që kanë dhe nuk japin zekatin, në të vërtetë grabisin hakun e të tjerëve në pasurinë e tyre!”- ka thënë Myftiu ndër të tjera në hytben e xhumasë.
           
Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu ka përmendur edhe shembullin e hz. Jusufit (a.s), i cili kërkoi të punësohej si drejtues i ekonomisë së Egjiptit duke u vetëcilësuar si: “ruajtës i amanetit dhe ekspert”. Nga këtu Myftiu ka kërkuar nga të rinjtë që të kenë një zanat në jetë, të bëhen ekspertë në një fushë të caktuar dhe me dinjitetin e muslimanit, të dëshmohen si njerëz të ndershëm, ruajtës të amanetit, ekspertë dhe specialistë në fusha të ndryshme të jetës.
           
Në hytben e dytë, Myftiu është lutur për shpirtrat e shehidëve të rënë në Siri gjatë trazirave të vitit të fundit dhe më pas, në përfundim të namazit të xhumasë ka drejtuar namazin e xhenazes në mungesë për shpirtrat e tyre.           

Me shumë emocion, besimtarët e pranishëm në xhaminë e Dragoçit janë lutur, duke dëshmuar bashkarisht Njësinë e All-llahut, të Cilit i kanë drejtuar lutjet dhe adhurimet e tyre.

 

 “Muslimanët të specializohen dhe të bëhen ekspertë në të gjitha fushat e jetës” - Dragoç, 1 qershor 2012

 “Muslimanët të specializohen dhe të bëhen ekspertë në të gjitha fushat e jetës” - Dragoç, 1 qershor 2012

 “Muslimanët të specializohen dhe të bëhen ekspertë në të gjitha fushat e jetës” - Dragoç, 1 qershor 2012

 “Muslimanët të specializohen dhe të bëhen ekspertë në të gjitha fushat e jetës” - Dragoç, 1 qershor 2012