Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Paraditën e së enjtes, më 24 maj 2012, Myftiu i Shkodrës ka zhvilluar nja takim me një grup imamësh, prijës të xhamive: “Ebu Bekër”, e Plumbit, Zogaj, Bardhej, Shtoj i Vjetër, Ajasëm, Bahçallek, Boks, Fshati i Ri, Vukatanë dhe Milan, me të cilët ka diskutuar rreth aktiviteteve dhe zhvillimeve të reja në xhamitë dhe rrethet besimtare përkatëse.
           
Myftiu ka falënderuar angazhimin dhe kontributin që këta imamë po japin në rrugën e forcimit të besimit dhe përhapjes së tij në zonat përkatëse. Myftiu ka vënë në dukje rëndësinë që ka ruajtja e besimit dhe përhapja e tij me të gjitha mundësitë në shoqërinë shqiptare, e cila përballet sot me sfida nga më të ndryshmet. Myftiu ka theksuar se në rrugën e besimit dhe përhapjes së vlerave islame, do të bëhet çdo gjë e mundshme dhe e duhur, aq më shumë kur muslimanët e Shkodrës dhe të mbarë Shqipërisë janë pjesë autoktone dhe themel i kësaj shoqërie.
           
Gjatë këtij takimi janë dhënë edhe udhëzime për shfrytëzimin e tre muajve të mirë për të rritur aktivitetin fetar dhe thirrjen e njerëzve drejt dyerve të All-llahut dhe mëshirës së Tij. Myftiu ka kërkuar nga imamët në takim, përgatitjen për të pritur një muaj Ramazan të mbushur me aktivitete dhe zhvillime pozitive në shërbim të nevojave shpirtërore dhe materiale të besimtarëve.
           
Më pas, imamët kanë diskutuar dhe debatuar rreth temave të ndryshme, për të cilat kanë shfaqur shqetësimin dhe interesimin e tyre, duke marrë edhe përgjigjet dhe zgjidhjet konkrete, në një frymë harmonie dhe komunikimi vëllazëror.           

Gjatë kësaj periudhe të parë të muajit Rexheb, i pari i tre muajve të mirë, Myftiu ka planifikuar të zhvillojë takime më të shpeshta periodike me imamë të zonave dhe xhamive të ndryshme të Shkodrës, në funksion të mirëadministrimit të vlerave të Thirrjes Islame dhe përhapjes së tyre me urtësi dhe maturi në shoqëri.

 

Myftiu nis takimet periodike me imamët, në prag të muajit Ramazan - 24 maj 2012

Myftiu nis takimet periodike me imamët, në prag të muajit Ramazan - 24 maj 2012

Myftiu nis takimet periodike me imamët, në prag të muajit Ramazan - 24 maj 2012

 

Myftiu nis takimet periodike me imamët, në prag të muajit Ramazan - 24 maj 2012