Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së fshatit Boks, ditën e xhuma, më 13 prill 2012, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka bërë disa krahasime duke iu referuar historisë së profetit Jusuf (a.s) dhe realiteteve me të cilat përballet ditë pas dite rinia dhe shoqëria shqiptare.
           
Myftiu ka thënë se shembulli i profetit Jusuf (a.s), i cili iu lut Zotit që të burgosej më mirë se të binte në kurthin e tundimeve epshore dhe imoralitetit, është thirrja që duhet të dëgjojë sot çdo i ri musliman dhe shqiptar, teksa tërhiqet në heshtje drejt humnerave të degjenerimit, çthurrjes morale dhe asaj të besimit.
           
Myftiu ka kërkuar nga ët pranishmit e shumtë që secili të marrë përgjegjësi për të qernë thirrës islam drejt vlerave të fesë së pastërtisë, për të evituar sa më shumë largimin e rinisë nga feja dhe mësimet e saj.
           
Në mes të tjerash, Myftiu ka përmendur se: "Integrimi që kërkojmë ne, në fakt, është vertikal dhe i përshkallëzuar drejt pëlqimit të All-llahut dhe veshjes përherë e më shumë me vlerat e fesë tonë të pastër islame. 

Integrimi që duan ata, është përshkallëzim drejt degjenerimit, shtëpive publike, imoralitetit, bekimit të mallkimeve hyjnore! Në të vërtetë, ata që nuk mësuan nga e kaluara e errët e "luftës" së shqiptarëve me Zotin, përveç se janë një turp i gjallë që gjallon mbi këtë tokë, janë njëkohësisht një shkak më shumë që ky popull të ndëshkohet!
 
Zot na udhëzo drejt pendimit dhe kthimit nga Madhnia e Jote!".

Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu ka kritikuar edhe drejtuesit lokalë të zonës së Postribës, të cilët nuk ndërhynë për të liruar një tokë vakëf të grabitur në fshatin Drisht, duke mohuar mundësinë e ndërtimit të një xhamie të re në këtë zonë. Por, ai ka premtuar se çështja e vakëfit në fshatin Drisht, do të zgjidhet, me a pa ndërhyrjen e atyre që duhet t’i kishin dhënë zgjidhje me kohë kësaj grabitje të patolerueshme. 

Myftiu ka bërë të ditur edhe disa statistika, nëpërmjet të cilave ka nxjerrë në pah shifrat e larta të prostitucionit, vetëvrasjeve, grabitjes, konsumimit të alkoolit, drogës dhe përhapjes së imoralitetit në Shqipëri, duke theksuar se kjo rrëshqitje kaq flagrante drejt humnerave të degjenerimit kombëtar, nëse nuk pastrohet me istigfar, do ta pastrojë ndëshkimi i pashmangshëm hyjnor!

Pas përfundimit të namazit të xhumasë, Myftiu ka bërë një lutje të gjatë, që është pasuar nga të pranishmit e shumtë në xhaminë e fshatit Boks.

 

“Hz. Jusufi (a.s), shembull i përballjes së muslimanit me tundimet e jetës” - Boks, 13 prill 2012

“Hz. Jusufi (a.s), shembull i përballjes së muslimanit me tundimet e jetës” - Boks, 13 prill 2012

“Hz. Jusufi (a.s), shembull i përballjes së muslimanit me tundimet e jetës” - Boks, 13 prill 2012

“Hz. Jusufi (a.s), shembull i përballjes së muslimanit me tundimet e jetës” - Boks, 13 prill 2012