Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

“Dhënia e sadekasë për bamirësi, ndihmë ndaj nevojtarëve, për ndërtimin e xhamive etj, është në genin e muslimanëve shkodranë, të krejt muslimanëve shqiptarë. Shyqyr Zotit që na erdhi kjo ditë e begatë, që të kemi nevojë për zgjerimin e xhamive tona. Kjo do të thotë, se muslimanët e Shkodrës po ndërgjegjësohen se kjo jetë nuk vlen pa besimin në All-llahun dhe përuljen ndaj Tij!

Dita-ditës po shohim se realitetet e së kaluarës po përsëriten, jo në formë, por në përmbajtje. Kjo na bën që të punojmë përherë e më shumë për përhapjen e shëndetshme të mësimeve të fesë sonë të pastër islame, duke mos toleruar asgjë dhe askënd mbi interesin e fesë tonë!

Dikur, rreth viteve 1967, në emër të rinisë prisheshin xhamitë dhe “luftohej” me Zotin!? Sot, po në emër të rinisë, po luhet me dinjitetin njerëzor dhe fetar të shqiptarëve, duke u bërë reklamë satanizmave dhe u ftuar drejt shirkut, femohimit dhe moralit të tyre! Këtë, ne si muslimanë, nuk duhet ta tolerojmë, por të angazhohemi maksimalisht për këtë fé!”- ka tërhequr vëmendjen e besimtarëve të shumtë, të pranishëm në faljen e namazit të xhumasë në xhaminë e lagjes Perash, më 2 mars 2012, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari.

Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu ka folur edhe për zaptimin e vakëfeve. Ndër të tjera ka theksuar: “Shumë prej vakëfeve tona të shenjta janë zaptuar nga muslimanë. Të ishin zënë nga jomuslimanët, do të ngushëlloheshim sadopak, duke e konsideruar si çështje feje. Por, kur shohim muslimanë, të cilët shpesh hiqen edhe si besimtarë, pjesëmarrës në hapjen e xhamisë, por që realisht janë zhytur në llumin e materializmit dhe harameve, kjo na ndërgjegjëson edhe më tepër për të mos toleruar asnjë milimetër nga tokat tona të shenjta! Ndërsa atyre, “muslimanëve me yll në ballë”, u qoftë haram bracëria dhe zaptimi i tokës, prej së cilës marrin përditë mallkim!”.

Pas faljes së namazit të xhumasë, Myftiu është takuar me besimtarë të shumtë, të cilët kanë shprehur gadishmërinë e tyre për t’iu përgjigjur thirrjes së Myftinisë Shkodër në rrugën e kthimit të pronave dhe të drejtave të shenjta të muslimanëve në Shkodër.

 

“Dhënia e sadekasë për bamirësi, në genin e muslimanëve shkodranë!” - Perash, 2 mars 2012

“Dhënia e sadekasë për bamirësi, në genin e muslimanëve shkodranë!” - Perash, 2 mars 2012

“Dhënia e sadekasë për bamirësi, në genin e muslimanëve shkodranë!” - Perash, 2 mars 2012

“Dhënia e sadekasë për bamirësi, në genin e muslimanëve shkodranë!” - Perash, 2 mars 2012