Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Paraditën e së mërkures, më 1 shkurt 2012, imamët e qytetit Shkodër janë tubuar në një takim me Myftiun Imam Muhamed Sytari, në të cilin është diskutuar kryesisht për përgatitjet e fundit me rastin e përkujtimit të Lindjes së Begatë të hz. Muhammedit (a.s).
           
Në fillim të këtij takimi, Myftiu ka bërë prezent rëndësinë që ka shfrytëzimi i kësaj ngjarje për të ftuar njerëzit drejt dashurisë dhe respektit për të Dërguarin e fundit, Muhammedin (a.s). Myftiu ka vënë në dukje se larmia e aktiviteteve që do të organizohen, do të jetë në raport me mesazhet e kësaj dite të madhe, përhapjen gjeografike të xhamive dhe xhemateve, si dhe me sfidat e kohës.
           
Më pas Myftiu ka kërkuar nga imamët që të bëjnë më të mirën e tyre për ta prezantuar këtë ngjarje në formën më të dashur dhe më të afërt me nevojën shpirtërore të njerëzve. Njëkohësisht ka bërë të ditur programin e ceremonisë tradicionale, ku do të prezantohet edhe “Qimja e Pejgamberit”, si një traditë e vjetër islame e Shkodrës, e bazuar në traditat e vjetra profetike, sahabëve të tij të nderuar dhe brezave të dijetarëve që pasuan.
           
Në këtë takim është folur edhe për panairin e librit islam që do të zhvillohet për herë të parë në Shkodër, në dy ditë, më 4 dhe 5 shkurt 2012, nga ora 9.00 – 17.00, në bibliotekën e qytetit. Është theksuar se ky aktivitet është shumë i rëndësishëm, sidomos për të rinjtë muslimanë, intelektualët, studiuesit dhe dashamirët e librit.

“Ne jemi ymeti i librit dhe i dijes dhe na shkon të organizojmë panaire dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet me librin dhe dijen!”- ka theksuar ndër të tjera Myftiu.
           
Më pas, imamët e nderuar kanë dhënë mendimet e tyre dhe kanë diskutuar në lidhje me organizimet e aktiviteteve në kuadër të përkujtimit të Mevludit Sherifë, si dhe kanë përshëndetur organizimin e panairit të librit islam në Shkodër, si një risi e bukur dhe një aktivitet i munguar prej kohësh.


K. Kraja

 

Mbledhja e imamëve të qytetit me rastin e Mevludit - 1 shkurt 2012

Mbledhja e imamëve të qytetit me rastin e Mevludit - 1 shkurt 2012

Mbledhja e imamëve të qytetit me rastin e Mevludit - 1 shkurt 2012