Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së Tophanës, të xhumanë më 27 janar 2012, Myftiu Imam Muhamed Sytari ka vazhduar të flasë mbi vlerën dhe rëndësinë e përkujtimit të jetës dhe misionit të hz. Muhammedit (a.s).
           
Gjatë kësaj hytbeje, Myftiu ka nxitur vëmendjen drejt dashurisë maksimale që duhet ët ketë muslimani për të dërguarin e All-llahut, Muhammedin (a.s), si rruga e vetme drejt udhëzimit hyjnor.  

Myftiu ka ftuar të pranishmit, sidomos të rinjtë, që të kthejnë vëmendjen e tyre drejt madhështisë së personalitetit të Muhammedit (a.s), që ishte shembull i përsosur në çdo gjë. Ai ka kërkuar që ta lexojmë historinë e hz. Muhammedit (a.s), jo për kulturë, por për dashuri dhe si një thirrje e sinqertë besimi dhe udhëzimi në jetë!
           
Myftiu ka ftuar besimtarët që ta bëjnë Resulull-llahin (a.s) njeriun e tyre më të dashur në jetë, sepse, siç ka thënë Myftiu: “Kur njeriu e do dikë, i shkon pas, i beson dhe nuk i dhimbset asgjë në botë për të dhe pëlqimin e tij! Ejani ta bëjmë Resulull-llahin (a.s) njeriun tonë më të dashur, që të përfitojmë bereqetet e kësaj dashurie në jetën tonë! Ajo që dua të pyes sot është se kush është njeriu më i dashur për të riun shqiptar të kësaj kohe? Kush është njeriu më i dashur për vajzat e reja shqiptare që garojnë vit pas viti në zhveshje? Përderisa shqiptarët dhe mbarë bota nuk do të kenë Resulull-llahin (a.s) më të dashurin e tyre, simbolin e udhëzimit dhe pikëreferimin e tyre në jetë, dijeni se nuk do të kenë të ardhme të dritshme!”           

Ndërkohë, në hytben e dytë, Myftiu ka lajmëruar besimtarët se me mbarësinë e All-llahut, ditën e shtunë, më 4 shkurt 2012, në orën 12.00, në xhaminë e Parrucës, do të zhvillohet ceremonia tradicionale me rastin e përkujtimit të Lindjes së Begatë të Hz. Muhammedit (a.s).

 

“Ejani ta bëjmë Resulull-llahin (a.s) njeriun tonë më të dashur!” - Tophane, 27 janar 2012

“Ejani ta bëjmë Resulull-llahin (a.s) njeriun tonë më të dashur!” - Tophane, 27 janar 2012

“Ejani ta bëjmë Resulull-llahin (a.s) njeriun tonë më të dashur!” - Tophane, 27 janar 2012

“Ejani ta bëjmë Resulull-llahin (a.s) njeriun tonë më të dashur!” - Tophane, 27 janar 2012