Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

“Më 4 shkurt 2012, mbarë bota islame përkujton ditën e lindjes së Resulull-llahit (a.s). Nuk është thjeshtë një datëlindje! Është një ditë, prej së cilës duhet të nisim të shohim në pasqyrën e marrëdhënies sonë me Pejgamberin (a.s). Për të parë se sa borxh i jemi Zotërisë së bijve të Ademit! Për të parë, se sa e nevojshme është për ne sot të mësojmë ta duam e ta pasojmë realisht e pa ndrojtje Resulull-llahin (a.s)! Ajo që shohim ditë pas dite në shoqërinë tonë, nuk dëshmon sjelljen, moralin dhe përshpirtësinë e pasuesve të Muhammedit (a.s). Ku janë muslimanët në realitetet shqiptare? Na është kalbur zemra, na është ndryshkur shpirti! Po rrugëtojmë ditë pas dite drejt greminave të një dekadence shpirtërore, morale, intelektuale e kulturore. Femohimi dhe shirku nuk janë feja e jonë, nuk janë e ardhmja e jonë, nuk janë vokacioni ynë!

Mësonju fëmijvë tuaj emrin e Resulull-llahit (a.s)! Thyeni veshin e tyre, sepse u janë bombarduar veshët duke dëgjuar simbolet e shirkut, femohimit, degradimit moral e shpirtëror! Zbukuroni shtëpitë tuaja me përmendjen e Muhammedit (a.s), mëshirës së dhuruar nga Zoti i gjithësisë, i fundit profet që plotësoi dërgesën e Thirrjes së Teuhidit!”

Me këto fjalë i është drejtuar Myftiu Imam Muhamed Sytari, besimtarëve të pranishëm në faljen e namazit të xhumasë, më 20 janar 2012, në xhaminë e Parrucës.

Nëpërmjet argumenteve të ndryshme, ai ka folur mbi dashurinë ndaj të dërguarit të All-llahut dhe nxitjen që bëhet në Kur’an dhe hadith për ta shtuar këtë dashuri.
           
Nga minberi i xhamisë Parrucë, Myftiu ka vënë theksin te nevoja e përhapjes së lajmit të gëzueshëm të lindjes dhe dërgesës profetike të hz. Muhammedit (a.s) dhe te nevoja që ka shoqëria shqiptare për modelin e Muhammedit (a.s), për t’u pastruar nga kjo dekadencë shpirtërore, morale, intelektuale dhe kulturore.


V. Mehmeti

 

“Ne duhet të mësojmë ta duam realisht Resulull-llahin (a.s)” - Parrucë, 20 janar 2012

“Ne duhet të mësojmë ta duam realisht Resulull-llahin (a.s)” - Parrucë, 20 janar 2012

“Ne duhet të mësojmë ta duam realisht Resulull-llahin (a.s)” - Parrucë, 20 janar 2012