Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

“Takimi me All-llahun në ditën e gjykimit”, ka qenë tema e mbajtur nga Myftiu Imam Muhamed Sytari në hytben e xhumasë së datës 11 nëntor 2011, në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë.
           
E veçanta e kësaj xhumaje në fshatin e largët ka qenë pjesëmarrja e një grupi të rinjsh muslimanë nga Shkodra, të cilët e kanë shoqëruar Myftiun në këtë të xhuma, duke u bërë pjesë e xhematit të xhamisë në Urën e Shtrenjtë.
           
Në hytben e xhumasë, Myftiu ka bërë thirrje që të mos jetojmë në hutim, larg besimit dhe botës së tij. Ai ka argumentuar se njeriu do të pyetet për jetën, për veprat dhe se si e ka kaluar kohën që iu dha në këtë botë.

Ndër të tjera, ka theksuar: “Ajetet kur’anore na nxisin që të reflektojmë dhe të kuptojmë se kjo botë është jetëshkurtër dhe se një ditë, krejt ne do të dalim para All-llahut të Madhëruar, ku do të presim rezultatin e llogarisë! Dua të pyes: Ku janë sot ata, që shitën fenë për kënaqësitë e kësaj bote kalimtare? Ku janë sot ata që mallkuan, shanë dhe u munduan të denigrojnë Islamin në këtë vend? Prandaj them: I lumi ai që kupton se jeta pa besim është një jetë pa kuptim e pa begati dhe angazhohet të jetojë e të punojë si besimtar vepërmirë! Sot, në realitetet tona, ka prej atyre që kanë neveri nga thirrja e besimit dhe mesazhet që ai u jep njerëzve. Vërtetojnë se nuk kanë përfituar nga periudha më e errët e historisë sonë kombëtare, ajo e regjimit komunist!

Kemi nevojë të reflektojmë dhe ta kërkojmë Zotin për t’i kërkuar falje e për t’u drejtuar me krejt qënien tonë drejt Tij! Kemi nevojë të dëshmojë çdo gjë përreth nesh për besimin tonë dhe qëndrimin tonë në të!”.
           

Gjatë kësaj hytbeje, ai ka ftuar të pranishmit që t’i konsiderojnë sprovat e jetës si mundësi afrimi me All-llahun (xh.sh) dhe shkallë lartësimi në botën e besimit dhe shpirtit të tij. Në këtë pikë ai i është referuar hz. Ibrahimit (a.s) dhe hz. Daudit (a.s) në marrëdhëniet e tyre me Zotin e gjithësisë.

 

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë - 11 nëntor 2011

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë - 11 nëntor 2011

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë - 11 nëntor 2011

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë - 11 nëntor 2011

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e fshatit Ura e Shtrenjtë - 11 nëntor 2011