Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Pasditën e së hënës, më 24 tetor 2011, Myftinia Shkodër ka organizuar një ceremoni për nder të haxhilerëve nga qyteti i Shkodrës, të cilët do të udhëtojnë pas pak ditësh drejt vendeve të shenjta, në Arabinë Saudite, për kryerjen e haxhit të këtij viti.

Ceremonia që është zhvilluar në xhaminë e Parrucës, ka nisur me namazin e iqindisë, që është drejtuar nga Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari.

Në përfundim të tij dhe pas rreshtimit të hoxhallarëve të shumtë dhe besimtarëve të pranishëm, fjalën hapëse e ka marrë imami i xhamisë Parrucë, teologu Naim Drijaj. Pasi ka uruar haxhilerët e këtij viti për këtë vizitë të begatë drejt Mekes dhe Medines, ai i ka dhënë fjalën Myftiut për të dhënë këshillat e tij dhe për të bërë duanë e rastit.

Në fjalën e tij, Myftiu ka dhënë disa orientime dhe porosi për haxhilerët, sikurse është lutur për ta dhe lehtësimin e udhëtimit të tyre drejt vendeve të shenjta.

Myftiu ka kërkuar nga haxhilerët që të përfitojnë nga çdo moment i kësaj vizite të mrekullueshme, për të arritur kënaqësinë e All-llahut të Madhëruar dhe mëshirën e Tij të pakufijshme. Ai ka kërkuar nga haxhilerët që të luten edhe për besimtarët në Shkodër, në Shqipëri, që All-llahu ta pastrojë këtë vend nga gjynahet e shumta, nga haramet e panumërta, nga korrupsioni, nga zullumet dhe imoraliteti.

Ai ka kërkuar nga që haxhilerët shkodranë që t’i japin selam Resulull-llahit (a.s) edhe për muslimanët e Shkodrës dhe t’i thonë Zotërisë së tij, se shqiptarët nuk e ndërrojnë fenë e tyre, nuk e prishin besën e Teuhidit!

Më pas, ka përshëndetur edhe Atashehu për Çështjet Fetare në Ambasadën Turke në Tiranë, z. Shaban Ishlek. Ai ka përshëndetur haxhilerët e Shkodrës dhe ka uruar që udhëtimi i tyre të jetë sa më i lehtë dhe të fitojnë mëshirën dhe mirësitë e All-llahut.

Një moment shumë emocionues ka qenë, kur haxhilerëve të rinj u janë shpërndarë pasaportat me vizën saudite dhe rrobat e ihramit nga Myftiu dhe imamët e pranishëm në këtë ceremoni.

Në përfundim të saj, besimtarët e shumtë janë rreshtuar me nderim dhe respekt për t’u përshëndetur me haxhilerët e rinj dhe për të kërkuar prej tyre duanë e haxhit dhe lutjet e mbarësisë.

Myftinia Shkodër lutet që All-llahu i Madhëruar
t’ua lehtësojë haxhin besimtarëve që do të marrin pjesë këtë vit
në vizitën e vendeve të shenjta në sezonin e haxhit.
All-llahu jua bëftë kabulldhe qofshi në mëshirën dhe begatimet hyjnore të Zotit të gjithësisë!

 

Ceremonia e përcjelljes së haxhilerëve të vitit 2011 - 24 tetor 2011

Ceremonia e përcjelljes së haxhilerëve të vitit 2011 - 24 tetor 2011

Ceremonia e përcjelljes së haxhilerëve të vitit 2011 - 24 tetor 2011

Ceremonia e përcjelljes së haxhilerëve të vitit 2011 - 24 tetor 2011