Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 21 tetor 2011, nëpërmjet minberit të xhamisë së fshatit Milan, Myftiu ka bërë thirrje që muslimanët të jenë më seriozë në marrëdhënien e tyre me Kur’anin. Ai ka kërkuar që Kur’ani të lexohet më shumë në shtëpitë e muslimanëve. Ndër të tjera, Myftiu ka theksuar se leximi i vazhdueshëm i Kur’anit i bën njerëzit të denjë për t’u konsideruar si “familja e All-llahut dhe të dashurit e Tij”.

“Njerëzit e kësaj kohe ankohen se u ka ikur bereqeti nga shtëpia, se kanë grindje e divergjenca të shumta, se kanë të bëra e kanë të shkelura, se fëmijët nuk respektojnë më prindërit. Arsyeja është e thjeshtë: Në shtëpitë e tyre nuk lexohet Kur’an! Shtëpitë tona po kthehen në varreza, vende pa jetë! Prandaj, kemi nevojë që ta lexojmë Kur’anin ditë për ditë, jo vetëm në Ramazan! Duke iu referuar teksteve të shenjta islame, do të shohim se nxitja për leximin e Kur’anit, për mësimin e tij dhe të punuarit sipas kërkesave të tij, është shumë e madhe. Nuk mund të jetë muslimani musliman, nëse nuk e ka lexuar njëherë Kur’anin, nëse nuk e di se çfarë kërkon Zoti i tij prej tij?! Nuk mund të jetë muslimani musliman, nëse nuk ka një besë të sinqertë me Zotin e tij, për ta lexuar me vëmendje e përkushtim Librin e Tij. Asnjë Libër që prezantohet si i shenjtë, është vërtetë i tillë, përveç Kur’anit! E ka vërtetuar shkenca, historia, argumentet, logjika. Por, realitetet e hirta që jetojmë sot edhe në vendin tonë, dëshmojnë një braktisje të Kur’anit dhe një tendencë xhahile për të na dëshmuar edhe para botës ashtu çfarë nuk jemi e që kurrë nuk mund të jemi!”- ka thënë ndër të tjera Myftiu.

Njëkohësisht, ai ka ftuar besimtarët që të marrin pjesë ditën e hënë, më 24 tetor 2011, në ceremoninë e përcjelljes së haxhilerëve, që do të zhvillohet në xhaminë e Parrucës, pas namazit të iqindisë.

Pas përfundimit të namazit të xhumasë, Myftiu ka inspektuar edhe punimet për ndërtimin e anekseve të reja në shërbim të besimtarëve të kësaj xhamie. Ai ka uruar që kjo xhami të kryejë rolin e duhur në edukimin e besimtarëve të kësaj zone me frymën e teuhidit, besimit në Një Zot të vetëm dhe nxitjen për të qenë përherë muslimanë të përkushtuar dhe të vendosur në besim.

 

“E kemi braktisur Kur’anin, ndaj jetojmë realitete të hirta!” - Milan, Postribë 21 tetor 2011

“E kemi braktisur Kur’anin, ndaj jetojmë realitete të hirta!” - Milan, Postribë 21 tetor 2011

“E kemi braktisur Kur’anin, ndaj jetojmë realitete të hirta!” - Milan, Postribë 21 tetor 2011

“E kemi braktisur Kur’anin, ndaj jetojmë realitete të hirta!” - Milan, Postribë 21 tetor 2011