Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i faltores së bamirësit H. Ilir Muja, ditën e xhuma, më 23 shtator 2011, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka folur mbi modestinë, si një prej cilësive më të spikatura të besimtarit, të përmendura në Kur’an.
           
Myftiu ka theksuar se modestia është një karakteristikë e spikatur e bashkësisë muslimane dhe individit musliman. “Argumentet kur’anore dhe hadithet profetike në lidhje me këtë temë janë të shumta. Detyra e jonë si muslimanë është të ruhemi nga paragjykimi dhe mendjemadhështia, që shpesh ka për tendencë të vrasë harmoninë dhe vëllazërinë e shenjtë islame. Njerëz, që përziejnë moralin e së shkuarës me pak ngjyrë islame, në të vërtetë janë laramanë të mjerë, larg moralit të fesë dhe mësimeve të saj!”- ka theksuar Myftiu.
           
Gjatë hytbes së tij Myftiu nuk ka ngurruar të vërë në dukje faktin se në realitetin e përditshëm të muslimanëve, ka një mospërputhje në mes të argumenteve të fesë dhe gjendjes së jetuar.

“Në realitetin e përditshëm, shumë muslimanë sot janë larg udhëzimeve profetike që nxisin modestinë dhe përuljen e muslimanit në hak të vëllasë së tij musliman. Sot, paragjykimi dhe mendjemadhështia janë evidente dhe dëshmonjë realitetin e një shoqërie islame të sëmurë, të infektuar nga fryma e së shkuarës ateiste! Ata që e shohin veten me syrin e një “gjithçkaje”, në të vërtetë janë mjeranë të mbetur peng i së kaluarës injorante! Shoqëria islame duhet të pastrohet prej këtij morali, që nuk është modeli i saj!”- ka thënë Myftiu.
           
Njëkohësisht, në hytben e dytë të kësaj xhumaje, Myftiu ka ftuar besimtarët që të luten për vëllezërit e tyre palestinezë. Ai ka theksuar se ata jetojnë ditë pas dite realitetet e terrorit, dhunës, vrasjes dhe grabitjes më të egër të krejt historisë së njerëzimit, nga makina e terrorit çifut, që përherë e më shumë po dëshmon një lidhje shpirtërore të pandarë me baballarët e shkuar, që vrisinin të dërguarit e All-llahut.           

Njëkohësisht ai ka kërkuar që muslimanët të luten për njëri-tjetrin dhe mirëqenien e tyre, kudo në botë.

 

Myftiu flet për modestinë dhe realitetin e muslimanëve - 23 shtator 2011

Myftiu flet për modestinë dhe realitetin e muslimanëve - 23 shtator 2011

Myftiu flet për modestinë dhe realitetin e muslimanëve - 23 shtator 2011

Myftiu flet për modestinë dhe realitetin e muslimanëve - 23 shtator 2011