Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 16 shtator 2011, Myftiu Imam Muhamed Sytari ka mbajtur hytben e javës në xhaminë e Plumbit. Nëpërmjet saj, ai ka folur rreth dëmeve dhe rrezikut të hasedit dhe smirës në jetën e shoqërisë islame. Myftiu ka lexuar disa hadithe profetike, në të cilat tërhiqet vëmendja e muslimanëve për t’u larguar nga hasedi dhe për ta ruajtur zemrën prej tij.
           
“Smirëzinjtë, me veprën e tyre, në të vërtetë luftojnë me Zotin! E dini pse? Sepse njeriu që ka hased një tjetër, dëshiron me zemër që të mirat që Zoti i ka dhënë tjetrit, të zhduken prej tij. Pra, me fjalë të tjera, smirëziu nuk e pranon kaderin, nuk e pranon përcaktimin hyjnor të tjetrit. Është njësoj si t’i thotë Zotit: “Pse ia ke dhënë filanit këtë të mirë?!”. Prandaj, t’i ruajmë zemrat tona nga smira, nga hasedi, nga thashethemnaja që nxit përçarje dhe minosë vëllazërinë, nga urrejtja që nuk sjell asgjë të hajrit!”- ka thënë Myftiu.
           
“Njeriu me zemër të pastër, është më i miri i njerëzve. Këtë na e ka mësuar vetë pejgamberi (a.s)! Prandaj të ruhemi sa më tepër që të mos biem në kurthet e shejtanit duke u ndezur zjarri i urrejtjes ndaj vëllazërisë islame në zemrat tona! Zot na ruaj!”- ka vazhduar Myftiu.
           
Në hytben e tij, ai ka bërë thirrje që të ruhet harmonia, vëllazëria islame dhe fryma e bashkëpunimit në mesin e  muslimanëve.

Al.Hoxha

 

Myftiu: “Ruajuni nga hasedi, urrejtja, përçarja!” - Xhamia e Plumbit, 16 shtator 2011

Myftiu: “Ruajuni nga hasedi, urrejtja, përçarja!” - Xhamia e Plumbit, 16 shtator 2011

Myftiu: “Ruajuni nga hasedi, urrejtja, përçarja!” - Xhamia e Plumbit, 16 shtator 2011

Myftiu: “Ruajuni nga hasedi, urrejtja, përçarja!” - Xhamia e Plumbit, 16 shtator 2011