Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 9 shtator 2011, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, ka mbajtur hytben e kësaj jave në xhaminë e lagjes Shirokë. Pas xhamisë së Tophanës, javën e shkuar, Myftiu ka zgjedhur xhaminë e Shirokës për të falur të xhumanë e dytë pas përfundimit të muajit Ramazan.
           
Në fjalën e mbajtur para besimtarëve, Myftiu ka folur për mbulimin e së keqes në jetë. Ai ka sqaruar se argumentet e ndryshme në Kur’an dhe në hadithin profetik në lidhje më këtë temë, na nxisin që të jemi të ruajtur dhe të kujdesshëm që të mos lëndojmë njeri me fjalët tona. “Hadithet që nxisin mbulimin e së keqes në shoqëri, janë argumenti më i mirë për të vërtetuar shenjtërinë e vëllazërisë islame. Muslimani duhet ta ruajë muslimanin, jo ta përflasë e ta shpërdorojë imazhin e tij në shoqëri. Ata që përflasin njëri-tjetrin dhe nxisin urrejtjen në mes të muslimanëve, janë më të devijuar se devijantët që përmenden në Kur’an! Duhet të lutemi për ta dhe të kërkojmë të shërojmë të keqen në shoqërinë tonë!”- ka përmendur ndër të tjera Myftiu.
           
Pas përfundimit të namazit të xhumasë, Myftiu është takuar me besimtarët dhe ka falënderuar përpjekjet për ndërtimin e minares së re të kësaj xhamie. Ai ka shprehur mirënjohjen për sponsorizuesin e saj, si një vepër e dëshmuar e besimit dhe dashurisë për All-llahun dhe të dërguarin e Tij.
 

V.Mehmeti

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e Shirokës - 9 shtator 2011

Myftiu mban hytben e xhumasë në xhaminë e Shirokës - 9 shtator 2011