Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga dita e hënë, më 22 gusht 2011, në xhaminë e Parrucës po kryhet falja e namazit tesbih, nën drejtimin e Myftiut Imam Muhamed Sytari. Pas istigfarit dhe lutjes së tradicionale të ditëve të fundit të Ramazanit, kryhet namazi tesbih, rreth 45 minuta. Ndërkohë, në përfundim të tij, bëhet një lutje e gjatë, që shoqërohet me amin-at e të pranishëmve.
           
Kënaqësia e pjesëmarrjes në këtë adhurim, që nis nga ora 03.00 e pasmesnatës, vazhdon me dersin e sabahut, që zhvillohet në mes të synetit dhe farzit të sabahut. Për rreth 40 minuta, besimtarët kanë mundësi të dëgjojnë shpjegime të ndryshme rreth çështjeve që lidhen kryesisht me adhurimin, namazin e natës, vlerën e dijes dhe thellimin në të, shtimin e dhikrit etj.
           
Ditën e sotme, më 25 gusht 2011, Myftiu është ndalur te vlera dhe rëndësia e namazit të natës (kijamul-lejl). Nëpërmjet shembujve të shumtë që karakterizojnë dersin e sabahut, ai ka prezantuar modelin e profetit Muhammed (a.s) në dëshirën për të falur namazin e natës dhe nxitjen për kryerjen e tij, atë të Hz. Osmanit (r.a), Ibni Omerit (r.a), si dhe është ndalur në mënyrë më të detajuar në disa shembuj nga adhurimi i natës që kryente Imami Ebu Hanife, njëri ndër tabiinët e ditur dhe dijetarët e spikatur të ymetit.
           
Gjatë dersit të sabahut bëhen edhe pyetje, ndërhyrje të ndryshme, sikurse zhvillohet edhe bashkëbisedim rreth temës dhe shembujve që sillen rreth saj.
           
All-llahu e begatoftë kohën tonë dhe na dhashtë mundësi të përfitojmë sa më tepër nga ditët dhe netët e mbetura të muajit Ramazan.
 

M.Hoxha

 

Dersi i sabahut mbi vlerën e namazit të natës (kijamul-lejl)

Dersi i sabahut mbi vlerën e namazit të natës (kijamul-lejl)

Dersi i sabahut mbi vlerën e namazit të natës (kijamul-lejl)

Dersi i sabahut mbi vlerën e namazit të natës (kijamul-lejl)