Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 19 gusht 2011, në xhaminë e Parrucës ka ligjëruar Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari. Nëpërmjet minberit, ai ka folur mbi rëndësinë që ka shfrytëzimi i muajit Ramazan për të kontrolluar gjuhën dhe atë që del prej saj.
           
“Një ndër lutjet më të përhapura të muajit Ramazan është edhe ajo që i drejtojmë Zotit të gjithësisë, kur themi: “O Zot na ndihmo të agjërojmë, të falemi natën, të kontrollojmë shikimet dhe të mbrojmë gjuhën”. Shpeshherë njeriu nuk mendohet para se të flasë, prandaj edhe gabon. Me anë të agjërimit, duam që muslimani të jetë i vëmendshëm, të mendohet para se të flasë dhe të ndërtojë ura mirësie me fjalën që thotë”- ka thënë Myftiu.
           
Gjatë hytbes në fjalë, e treta e këtij muaji të madhëruar, Myftiu ka folur edhe për shfrytëzimin e ditëve të mbetura të këtij muaji për t’u afruar sa më tepër me Zotin e gjithësisë. Këtu, ka nxitur shtimin e dhikrit dhe përmendjen e All-llahut, në mënyra të ndryshme, sipas traditave kur’anore dhe ato profetike.
           
Ndërkohë, në hytben e dytë, Myftiu ka tërhequr vëmendjen e të gjithë atyre të rinjve që nxitohen të flasin në emër të fesë dhe mësimeve të saj. Ai ka kërkuar që muslimanët të jenë të vëmendshëm, sidomos kur flasin rreth çështjeve të akides, adhurimeve etj.           

Hytbeja e xhumasë së tretë të këtij muaji të madhërueshëm është filmuar edhe nga Tv France 2, një ekip i të cilit ka qenë i pranishëm në xhaminë e Parrucës gjatë ceremonisë së xhumasë.

 

“Mendimi, pastaj fjala!” - 19 gusht 2011

“Mendimi, pastaj fjala!” - 19 gusht 2011 

“Mendimi, pastaj fjala!” - 19 gusht 2011 

“Mendimi, pastaj fjala!” - 19 gusht 2011