Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Paraditen e së dielës, më 7 gusht 2011, Myftinia Shkodër ka organizuar një tribunë fetare për motrat muslimane, me rastin e fillimit të muajit Ramazan. Në këtë aktivitet është folur mbi rëndësinë që ka angazhimi i gruas muslimane me Kur’anin, si Fjala dhe Libri i Zotit të gjithësisë.
           
Aktiviteti ka nisur me këndimin e një pjese kur’anore dhe ka vijuar me leximin e përshëndetjes së Myftiut të Shkodrës Imam Muhamed Sytari, në të cilën ka kërkuar që gruaja muslimane mos ta lërë pas dore leximin dhe kuptimin e Kur’anit, sidomos në këto ditë të begata të muajit Ramazan.
           
Më pas ka referuar teologia Ferzet Ndoja, e cila ka folur mbi temën: “Modeli i gruas muslimane në Kur’anin Famëlartë”. Në fjalën e saj, ajo ka spikatur dhjetë cilësi të gruas muslimane të përmendura në Kur’an dhe ka kërkuar që këto cilësi të jenë një model suksesi edhe për muslimanen shqiptare në jetën e saj.
           
Aktiviteti ka vijuar me referatin e mësueses së Kur’anit, Emine Alushi, me temë: “Rëndësia e angazhimit me Kur’an gjatë Ramazanit”. Në referatin e saj është vënë theksi te rëndësia që ka leximi i Kur’anit dhe shpërblimi që jepet për të. Njëkohësisht, ajo ka bërë thirrje që muslimanët të angazhohen më shumë me Librin e fesë së tyre, si udhërrëfyes i pagabueshëm dhe i sigurt.
           
Ndërsa teologia Jetmira Plaku, ka shpjeguar tefsirin e ajetit kur’anor: “Muaji i Ramazanit, në të cilin (filloi të) shpallet Kur'ani...”, ku ka hedhur dritë mbi rëndësinë e Kur’anit dhe lidhjen e tij me muajin e Ramazanit. Në fjalën e saj ka spikatur komentimi i pasur me argumente dhe thënie që vërtetojnë madhështinë e Kur’anit dhe domosdoshmërinë e pasimit të tij, si një udhëzim i qartë dhe plot dituri.           

Në fund të aktivitetit, është shpërndarë broshura: “Muaji i fitimit të njeriut”, botim i Myftinisë Shkodër, me rastin e Ramazanit të këtij viti.


“Kur’ani në jetën e muslimanes”, tribuna fetare e motrave muslimane - Shkodër, më 7 gusht 2011

“Kur’ani në jetën e muslimanes”, tribuna fetare e motrave muslimane - Shkodër, më 7 gusht 2011

“Kur’ani në jetën e muslimanes”, tribuna fetare e motrave muslimane - Shkodër, më 7 gusht 2011

“Kur’ani në jetën e muslimanes”, tribuna fetare e motrave muslimane - Shkodër, më 7 gusht 2011