Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Shkodër, më 31 korrik 2011

 

Të dashur vëllezër dhe motra muslimanë,
 
                Nata e begatë në të cilën do të ruajmë sëbashku ardhjen e hënës së re të muajit Ramazan erdhi. Edhe pak orë dhe mbarë bota islame hyn në atmosferën e një muaji, në të cilin dhuntitë hyjnore dhe mundësitë e afrimit me All-llahun, Zotin e gjithësisë, janë pa fund!
               
Me këtë rast, më lejoni t’ju kujtoj porosinë e Resulull-llahit, Hz. Muhammedit (a.s), i cili na udhëzon duke thënë:

"Ju erdhi Ramazani, muaji i begatisë! Ju mëshiron All-llahu në të, duke iu fshirë me mëshirën e Tij gabimet dhe duke iu përgjigjur lutjeve tuaja. All-llahu shikon në adhurimin tuaj dhe mburret me ju para melekëve. Tregoni pra All-llahut nga vetja juaj, vetëm të mira. 
 
I shkretë është vetëm ai, që s'e meriton mëshirën e All- llahut në këtë muaj".
Prandaj, le të përpiqemi sëbashku, t’i tregojmë Zotit të botërave më të mirën nga vetja e jonë; me vepra të mira, me pendim të sinqertë, me forcimin e vëllazërisë së shenjtë islame dhe interesimin për nevojat dhe hallet e njëri-tjetrit!

Le të sillemi me zemër nga All-llahu, që është Furnizues Bujar dhe mos të kemi frikë nga varfëria dhe skamja!

Të ndihmojmë ata që kanë nevojë dhe të dëshmojmë se jemi një shoqëri islame solide, e lidhur dhe e përulur para Thirrjes Hyjnore: “All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna”!

Ftoj tregtarët muslimanë, të dëshmojnë shpirtin e Ramazanit në dyqanet dhe punishtat e tyre. Le të vendosin afishe, nëpërmjet të cilave lajmërojnë uljen e çmimeve me rastin e Ramazanit. Mos të kenë ndrojtje për ta bërë një gjë të tillë, sepse begatia hyjnore do t’i mbulojë dhe pëlqimi i All-llahut do të zbresë mbi ta!

Ftoj biznesmenët muslimanë, të mblidhen dhe të bashkëpunojnë me njëri-tjetrin në këtë muaj të begatë, për të ndihmuar nevojtarët, për të ushqyer të uriturit, për të përkrahur njerëzit e shumtë me halle në këtë shoqëri!

Ftoj rininë muslimane, të distancohet gjatë këtij muaji nga mbrëmjet plot harame dhe ndalesa hyjnore, nga festat e përziera dhe pa moral. Le të luten e të pendohen nga gabimet dhe gjynahet e ditëve të shkuara, sepse: “Më i dashuri njeriu tek All-llahu, është i riu i penduar”!

Ju ftoj krejtve ju, vëllezër e motra, bij e bija, ta dëshmoni shpirtin e Ramazanit në shtëpitë tuaja, në shoqëri, kudo që të jeni!

Ramazan Mubarek për Shkodrën, Shqipërinë, për mbarë ymetin islam!

 

 Mesazhi i Myftiut Imam Muhamed Sytari me rastin e fillimit të Ramazanit 1432/2011