Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 15 korrik 2011, nga minberi i xhamisë së Perashit, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka vazhduar të flasë mbi vlerën dhe madhështinë e dijes dhe kërkimit të saj në shërbim të interesave të njeriut dhe lartësimit të tij në të dy botët.
           
Në hyrje të fjalës së tij, Myftiu i ka kujtuar besimtarëve të pranishëm mirësinë e madhe të vizitës në Shkodër të dijetarit të shquar islam Shejkh Shuajb Arnauti. Ai e ka konsideruar këtë vizitë, si një përkujtim hyjnor për çdo musliman shqiptar, drejt thellimit në kërkimin e dijes, për të arritur aty ku duhet të jemi në këtë realitet ku jetojmë!
           
“Ku janë intelektualët muslimanë të përkushtuar në këtë shoqëri? Përse nuk i shohim në vende drejtuese të këtij vendi? Ku janë të rinjtë muslimanë me moralin e fesë islame? Thirrjet e Islamit për kërkim të diturisë, janë thirrje për të ndriçuar jetën e njeriut me dritën e Kur’anit dhe mësimeve të fesë Islame! Prandaj, më shumë se kurrë sot, kemi nevojë t’i jepemi me shpirt dijes dhe zënies së saj, për të qenë aty ku realisht nuk jemi e, ku duhet të jemi; në majat e kësaj shoqërie shqiptare! Ata që punojnë ditë-natë për zhveshjen e shqiptarëve nga morali i fesë Islame, djathtas e majtas, në të vërtetë janë një familje e vetme! Vetëm nëpërmjet rrugëve të dijes dhe shenjtërimit të Vëllazërisë Islame në mesin tonë, ne mund të arrijmë aty ku duhet të jemi, në vendin ku jetojmë e punojmë!”- ka thënë ndër të tjera Myftiu.
           
Gjatë kësaj hytbeje, ai ka vënë në vëmendje të besimtarëve copëza realitetesh shqiptare, të asaj që e ka quajtur “kryqëzatë moderne”, që zhvillohet dita-ditës në Shqipëri. Ai ka përmendur se këto përpjekje të gjithanëshme bëhen në përpjekjet për ta zhveshur rininë shqiptare nga vlerat islame dhe për t’i veshur asaj një rrobë që kurrë nuk ka qenë e përshtashme për të dhe ardhmërinë e saj!

M. Myftija

 

 “Të thellohemi në dituri, të arrijmë majat e shoqërisë shqiptare!” - Perash, 15 korrik 2011

“Të thellohemi në dituri, të arrijmë majat e shoqërisë shqiptare!” - Perash, 15 korrik 2011

“Të thellohemi në dituri, të arrijmë majat e shoqërisë shqiptare!” - Perash, 15 korrik 2011

“Të thellohemi në dituri, të arrijmë majat e shoqërisë shqiptare!” - Perash, 15 korrik 2011