Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Në kuadër të vizitës që po zhvillon këto ditë në Shkodër Hirësia e Tij Shejkh Shuajb Arnauti, Myftinia Shkodër e ka ftuar të mbajë një ders para namazit të xhuma, më 8 korrik 2011, në xhaminë e Parrucës.

Që në orën 12.00, Hirësia e Tij ka nisur bisedën dhe këshillën fetare, duke komentuar ajetin kur’anor nr. 30 të sures Fussilet, në të cilin thuhet: “E, s'ka dyshim se ata që thanë: “All-llahu është Zoti ynë”, dhe ishin të paluhatshëm, atyre u vijnë engjëjt (në prag të vdekjes dhe u thonë): Të mos frikësoheni, të mos pikëlloheni, keni myzhde xhennetin që u premtohej”.

Gjatë fjalës së tij, dijetari i shquar ka tërhequr vëmendjen drejt rëndësisë që ka mësimi i rregullave të besimit për secilin musliman. Ai ka nxitur Myftininë që të botojë një libër në akide, që çdo musliman të dijë se kush është Zoti i tij, cilësitë e Tij etj.

Në vasin e mbajtur para besimtarëve në xhaminë e Parrucës, Shejkh Shuajb Arnauti ka bërë thirrje që mos të harrohet historia e lavdishme e shqiptarëve, që me Islamin e tyre ishin një popull fisnik, i drejtë, inteligjent dhe i shquar kudo në botë. Dhe ka vazhduar duke thënë: “Pavarësisht kohëve të errëta që kaloi vendi, duhet që sot të zgjoheni dhe të ruani amanetin e të parëve tuaj”. Me gjuhën e tij shqipe, i është drejtuar të pranishëmve: “Qëndroni, mos e leni kte fe! Rune besen e t’parve tuj!”

Njëkohësisht ai ka kërkuar nga besimtarët e pranishëm dhe të tjerët pos tyre,  respekt dhe nderim për hoxhallarët, si mësues të fesë dhe udhëzues drejt mirësive të besimit.

Për të dëgjuar dersin e Shejkh Shuajb Arnautit në xhaminë e Parrucës, kishin ardhur edhe besimtarë të shumta nga trevat shqiptare nga Mali i Zi, nga Kosova dhe qytete të ndryshme të Shqipërisë.Më pas Shejkh Shuajb Arnauti ka marrë pjesë edhe në faljen e namazit të xhuma dhe ka dëgjuar hytben e mbajtur nga Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari, mbi vlerën e dijes dhe dijetarëve në fenë islame.

 

 “Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besen e t’parve tuj!” - 8 korrik 2011

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besen e t’parve tuj!” - 8 korrik 2011

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besen e t’parve tuj!” - 8 korrik 2011 

“Qëndroni, mos e leni kte fé! Rune besen e t’parve tuj!” - 8 korrik 2011