Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 3 qershor 2011, nga minberi i xhamisë së fshatit Milan (Rrasek), Myftiu Imam Muhamed Sytari ka folur mbi rëndësinë që kanë tre Muajt e Mirë, si një mundësi hyjnore për t’u afruar më shumë me All-llahun dhe mësimet e fesë së Tij.
           
Gjatë hytbes, Myftiu ka përmendur disa argumente që nxisin shtimin e dhikrit, kërkimin e mëshirës dhe përmirësimin e gjendjes së brendshme shpirtërore të besimtarit në jetë. Ndër të tjera ai ka thënë: “Këto tre muaj, janë një mundësi e përvitshme që na fton të përmirësojmë veten, të gjejmë rrugën drejt mëshirës së Zotit tonë dhe të punojmë për pëlqimin e Tij! Muajt Rexheb, Shaban dhe Ramazan, janë një ftesë e re për të rregulluar atë që nuk mundëm ta bëjmë gjatë vitit të kaluar. Prandaj, ta shtojmë dhikrin, istigfarin, lutjen dhe kërkimin e mëshirës së All-llahut, ditë pas dite, orë pas ore, sepse kjo jetë është e shkurtër dhe nuk dihet se kur do të largohemi prej saj!”
           
Një bashkëbisedim të ngrohtë me besimtarët e kësaj xhamie, Myftiu ka zhvilluar edhe para namazit të xhumasë, ku ka shprehur mirënjohjen e tij edhe për imamin e xhamisë, Fitim Karmaj, që ka punuar me përkushtim e sakrificë për të mirën e xhamisë, frekuentuesve të saj dhe kursit të përhershëm ku mësojnë me dhjetëra nxënës të kësaj zone.           

Në fund të hytbes së xhumasë, Myftiu ka bërë edhe duanë e tij tradicionale, në të cilën është lutur për begatinë e zonës, mirëqenien e besimtarëve të saj dhe lulëzimin e fesë islame brez pas brezi në këtë vend.


 

 “Të përfitojmë nga tre Muajt e Mirë për të arritur pëlqimin e All-llahut!” - Milan, 3 qershor 2011

“Të përfitojmë nga tre Muajt e Mirë për të arritur pëlqimin e All-llahut!” - Milan, 3 qershor 2011

“Të përfitojmë nga tre Muajt e Mirë për të arritur pëlqimin e All-llahut!” - Milan, 3 qershor 2011 

“Të përfitojmë nga tre Muajt e Mirë për të arritur pëlqimin e All-llahut!” - Milan, 3 qershor 2011