Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Pasditen e së enjtes, më 2 qershor 2011, Imam Muhamed Sytari ka takuar imamët e qytetit, në fillim të tre muajve të mirë, Rexheb, Shaban, Ramazan.
           
Fillimisht, Myftiu ka lexuar mesazhin e Kryetarit të Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, H. Selim Muça dërguar Myftinive të Shqipërisë, me rastin e tre muajve të mirë, ku kërkohet angazhimi maksimal për shfrytëzimin e këtyre muajve për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, gjallërimin e xhamisë dhe nxitjen e humanizmit dhe bamirësisë në shoqëri.
           
Më pas, Myftiu ka diskutuar me imamët për disa çështje që kanë të bëjnë me organizimin e brendshëm të xhamisë, disiplinimin e fushatave bamirëse, shtimin e aktiviteteve në to, zhvillimin e hallkave të dhikrit, leximit të Kur’anit, salavatit, vaseve, respektimin orareve të kalendarit të faljeve etj.
           
Në këtë takim është folur edhe për nevojën e përgatitjes serioze për pritjen e muajit Ramazan. Me këtë rast Myftiu ka paraqitur përpara imamëve disa nga projektet që pritet të zhvillohen me rastin e hyrjes së hënës së re të muajit të Kur’anit.
           
Më pas, imamët kanë dhënë mendimet e tyre të dobishme në lidhje me shfrytëzimin sa më efikas të kohës në shërbim të këtyre projekteve dhe aktiviteteve të Myftinisë gjatë kësaj kohe. Ata kanë diskutuar edhe në lidhje me disa detaje që karakterizojnë jetën fetare dhe aktivitetet në Ramazan, namazin e teravisë dhe domosdoshmërinë e theksimit të faktit se teravia ka 20 rekatë, synet i fortë etj.            

Njëkohësisht, është udhëzuar që hytbeja e ditës së xhuma, më 3 qershor 2011, të përqendrohet te madhështia e këtyre tre muajve të mire, dobia e tyre dhe nxitja për shtimin e adhurimit dhe lutjes.


 

  Imamët e qytetit, takim në fillim të tre Muajve të Mirë - 2 qershor 2011

 Imamët e qytetit, takim në fillim të tre Muajve të Mirë - 2 qershor 2011

 Imamët e qytetit, takim në fillim të tre Muajve të Mirë - 2 qershor 2011