Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së Kirasit, ditën e xhuma, më 27 maj 2011, Myftiu Imam Muhamed Sytari ka bërë thirrje që njerëzit të ruhen nga egoizmi dhe mendjemadhështia, duke i konsideruar këta vese, si shkatërruese të boshtit të fesë islame dhe besimit të pastër në Një Zot.
           
Myftiu e ka nisur hytben e tij duke kthyer në vëmendjen e besimtarëve momentin kur shejtani meritoi mallkimin e All-llahut, me shprehjen e tij: “Unë jam më i mirë se ai”. Në këtë kontekst, ka thënë: “Të gjithë kemi nevojë sot të shohim brenda vetes dhe të vendosemi për të zgjedhur njërën nga dy rrugët; atë të përuljes para Zotit, ose atë të atij që thoshte: “Unë jam më i mirë se ai”, duke rrugëtuar drejt humnerave të egoizmit dhe mendjemadhësisë! Në realitetet tona islame, ne kemi nevojë sot të përvetësojmë thirrjet kur’anore dhe ato të hadithit për modesti e harmoni, jo për egoizëm e përçarje! Xhamia jonë ka nevojë të pastrohet nga mentaliteti “unë jam më i mirë se ai” dhe të gjallërojë me dritën e dijes e të përkushtimit; nderimit të më të diturve dhe pasimit të dritës së njohurive! Nuk duhet të harrojmë se pejgamberi ynë (a.s) ka thënë: “Nuk do të hyjë në xhennet askush që ka qoftë edhe një grimcë mendjemadhështie në zemrën e tij”! Prandaj të jemi të kujdesshëm e t’i kërkojmë falje Zotit!”.
           
Me anë të ajeteve kur’anore dhe haditheve të shumta, Myftiu ka trajtuar një temë shumë delikate që ka të bëjë me secilin prej nesh në jetën e tij dhe marrëdhënien me tjetrin.
           
Pas namazit të xhumasë, Myftiu ka bashkëbiseduar me një grup besimtarësh në lidhje me gjallërinë e kësaj xhamie, shfrytëzimin sa më mirë të vakëfit të saj etj.
           
Më pas, i shoqëruar nga administrator i Myftinisë, Kleves Kraja dhe imami i saj, teologu Ylli Buraniqi, ka inspektuar punimet për meremetimin e minares së kësaj xhamie dhe disa prej ambienteve të saj përreth.

Al. Hoxha

“Mendjemadhështia dhe egoizmi, shkatërrim për boshtin e fesë!” - Kiras 27 maj 2011

“Mendjemadhështia dhe egoizmi, shkatërrim për boshtin e fesë!” - Kiras 27 maj 2011

“Mendjemadhështia dhe egoizmi, shkatërrim për boshtin e fesë!” - Kiras 27 maj 2011

“Mendjemadhështia dhe egoizmi, shkatërrim për boshtin e fesë!” - Kiras 27 maj 2011