Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Ditën e xhuma, më 29 prill 2011, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari e ka falur të xhumanë në xhaminë e fshatit Shtoj i Vjetër. Në hytben e kësaj jave, Myftiu është ndalur te vlera e istigfarit në jetë dhe domosdoshmëria e gjallërimit të xhamive me mexhlise dhikri, salavati e këndim Kur’ani, sipas traditave të pastra profetike.
           
Në këtë hytbe, Myftiu ka tërhequr vëmendjen e besimtarëve dhe ka kërkuar që të shtohet praktikimi i istigfarit në jetën e përditshme. Myftiu ka theksuar se shtimi i istigfarit bën ndryshimin e realiteteve, si një mrekulli hyjnore në jetën tonë. Në këtë kontekst, ai ka përmendur ajete dhe hadithe të ndryshme, që vërtetojnë faljen e madhe me të cilën All-llahu i pret të penduarit dhe begatitë e shumta, me të cilat i mbulon si pasojë e kësaj falje.
           
“Çfarë fituan shqiptarët për 23 vite ateizëm? Çfarë fituan shqiptarët në këto 21 vite të tjera? Fituan devijim, çthurrje, ç’burrërim e largim nga feja e pastër e All-llahut. Prandaj, kemi nevojë të praktikojmë istigfarin, që Zoti të na shpëtojë nga këto realitete në të cilat jetojmë! Duhet ta bëjmë këtë për vete, për fëmijët tanë, për familjet, për shoqërinë, për vendin tonë të dashur”- ka thënë Myftiu gjatë hytbes së tij.
           
Gjatë hytbes, ai ka përmendur edhe vlerën e madhe që ka angazhimi për ta gjallëruar xhaminë me aktivitete të dobishme në shërbim të komunitetit.

Al. Hoxha

 

“T’i kërkojmë falje Zotit, të na shpëtojë nga ky realitet ku jetojmë!”  - Shtoj i Vjetër, 29 prill 2011

“T’i kërkojmë falje Zotit, të na shpëtojë nga ky realitet ku jetojmë!”  - Shtoj i Vjetër, 29 prill 2011

“T’i kërkojmë falje Zotit, të na shpëtojë nga ky realitet ku jetojmë!”  - Shtoj i Vjetër, 29 prill 2011