Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së fshatit Bushat, të xhumanë, më 15 prill 2011, Imam Muhamed Sytari ka bërë thirrje që të meditohet në misionin mëshirë me të cilin u dërguar profeti i fundit, hz. Muhammedi (a.s).

Gjatë hytbes së tij, Myftiu ka folur me shembuj konkretë për mëshirën e të dërguarit të All-llahut për jomuslimanët. Për këtë ka thënë: “Shumë herë nëpërmjet minberit a foltoreve të ndryshme, ne flasim për mëshirën universale me të cilën u dërgua hazreti Muhammedi (a.s), duke përmendur shembuj për raportet e tij me sahabët e besimtarët përreth tij. Por, po të shohim me vëmendje dhe të lexojmë si duhet historinë islame, do të gjejmë shembuj të shumtë që vërtetojnë mëshirën e pejgamberit tonë (a.s.) edhe për jomuslimanët. Asnjëherë nuk i ka mallkuar ata! Kurrë nuk u ka dashur të keqen! Asnjëherë nuk ka kërkuar që të lëndohen a t’u shkelen të drejtat! Kjo na bën të meditojmë dhe të shikojmë në realitetet e sotme. Kudo që jetojmë të rrethuar nga jomuslimanë, le të jemi të mëshirshëm me ta. Le të lutemi për të mirën e tyre. Le të jetojmë në harmoni me ta dhe të kujdesemi për të ruajtur vlerat e besimit dhe fesë tonë të shtrenjtë!”

Pas përfundimit të xhumasë, Myftiu është takuar me besimtarët dhe ka shpjeguar edhe nevojën e madhe për të kërkuar pronat e shenjta të muslimanëve. Këtu, ai ka gjetur mbështetjen dhe urimet e besimtarëve të Bushatit, të cilët janë ankuar gjithashtu për shumë prona vakëf në këtë fshat, që akoma nuk janë kthyer për shfrytëzim nga xhamia dhe Myftinia.

Njëkohësisht, i shoqëruar edhe nga imami i kësaj xhamie, Hafiz Shukri Kapllan, Myftiu ka inspektuar punimet cilësore që i janë bërë Qendrës Islame të kësaj xhamie që mbështetet nga pasuesit dhe nxënësit e dijetarit të shquar turk, Shërbëtori i Kur’anit, Sulejman Hilmi Tunahan.

Me këtë rast, Myftiu ka falënderuar kontributin e madh e të vyer që Vakfi Sulejmani ka dhënë në Shkodër e përtej saj, duke hapur qendra për mësimin e Kur’anit dhe ruajtjen e traditave të pastra islame të vendit tonë.

A. Mahiri

 

Mëshira e hz. Muhammedit (a.s) për jomuslimanët- thirrje për meditim - Bushat, 15 prill 2011

Mëshira e hz. Muhammedit (a.s) për jomuslimanët- thirrje për meditim - Bushat, 15 prill 2011

Mëshira e hz. Muhammedit (a.s) për jomuslimanët- thirrje për meditim - Bushat, 15 prill 2011