Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga faltorja e fshatit Mes-Myselim, ditën e xhuma, më 4 shkurt 2011, Myftiu i Shkodrës Imam Muhamed Sytari ka folur mbi rëndësinë që ka për çdo musliman përkujtimi i vlerave dhe misionit hyjnor me të cilin u dërgua hazreti Muhammedi, i fundit i të dërguarve të All-llahut në tokë.
           
Në hytben e tij, Myftiu ka thënë se edhe pak ditë mbarë bota do të përkujtojë lindjen e njeriut më madh të historisë njerëzore, atij që u dërgua mëshirë për mbarë botërat, Muhammedit (a.s).
           
Në fjalën e tij, Myftiu ka përmendur se: “Duke përkujtuar hazreti Muhammedin, të gjithë ne duhet të rikërkojmë në veten tonë vullnetin dhe forcën për t’iu përgjigjur thirrjeve dritësuese me të cilat u dërgua më i dashuri i krijesave të All-llahut. Le ta përhapim kudo dritën e ardhjes së tij! Le t’ua mësojmë fëmijëve dhe rinisë sonë se feja e Muhammedit është feja e dashurisë, mëshirës dhe drejtësisë, feja e mendjes dhe edukimit të saj, feja e logjikës dhe disiplinimit të saj me dije, urtësi e largpamësi! Nuk është e vërtetë, ajo çfarë taborrat e të mallkuarit mundohen të përhapin lart e poshtë nga fyerjet, poshtërimet dhe shpifjet në adresë të Muhammedit dhe fesë së tij! Argumentet e panumërta në ajetet kur’anore janë dëshmia më e qartë e madhështisë së kësaj feje! Më thoni a ka libër në botë të ngjashëm me Kur’anin, librin me të cilin u dërgua Muhammedi (a.s)? A ka libër në botë që dëshmon si Kur’ani, forcën e besimit, dëshminë e Njësisë absolute të Zotit Një të kësaj gjithësie dhe logjikën objektive me të cilën u dërgua shpëtimtari i vetë misionit hyjnor nga devijimi dhe deformimi i duarve të pa lara të njerëzve besëthyer?!”
           
Pas përfundimit të faljes së namazit të xhuma, Myftiu ka bërë edhe një inspektim nga afër të punimeve për ndërtimin e xhamisë së re në fshatin Mes-Myselim. Së bashku me besimtarët e pranishëm, imamin e xhamisë Altin Nikshiqi dhe komisionin e saj, Myftiu është lutur për mbarësi në vijimin e punimeve për përfundimin sa më parë dhe me cilësi të xhamisë së re.

M. Hoxha

 

“Hz. Muhammedi (a.s)- profeti i mëshirës, dashurisë dhe thirrjes logjike!” - Mes, 4 shkurt 201

“Hz. Muhammedi (a.s)- profeti i mëshirës, dashurisë dhe thirrjes logjike!” - Mes, 4 shkurt 201

“Hz. Muhammedi (a.s)- profeti i mëshirës, dashurisë dhe thirrjes logjike!” - Mes, 4 shkurt 201

“Hz. Muhammedi (a.s)- profeti i mëshirës, dashurisë dhe thirrjes logjike!” - Mes, 4 shkurt 201