Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Nga minberi i xhamisë së Tophanës, ditën e xhuma, më 28 janar 2011, Myftiu Imam Muhamed Sytari ka folur mbi rëndësinë që ka sot përkujtimi i lindjes së hz. Muhammedit (a.s), si një njeri I madh që u përzgjodh nga Zoti i gjithësisë për të përmbyllur mesazhin hyjnor dhe për të qenë mëshirë, tolerancë, lehtësim e harmoni për mbarë botërat.
           
Myftiu ka theksuar se misioni i hz. Muhammedit (a.s) ishte krejt ringjallje dhe ripërtëritje e mesazheve të mëparshme hyjnore të zbritura profetëve të mëprashëm. Ai ka përmendur se është e nevojshme sot të kujtojmë se ai u dërgua me urtësi e mëshirë, jo me shpatë e dhunë, sikurse shpesh dëgjojmë.
           
“Po afron dita, kur ne dhe mbarë bota islame përkujtojmë lindjen e pejgamberit tonë (a.s) që u dërgua mëshirë për mbarë botërat. E, pikërisht në këtë kohë, secili prej nesh e ka për detyrë të shohë me shumë vëmendje në zemrën e tij, për të gjetur lidhjet e pastra e të sinqerta me njeriun që solli të rejat absolute, përhapi fenë e tij me tolerancë, dashuri e drejtësi dhe komunikoi me mendjen e pastër dhe thelbin e secilit! E them këtë, sepse akoma sot ka gafilë e xhahilë, që bërtasin poshtë e përpjetë duke thënë se Muhammedi nuk solli asgjë të re, përhapi fenë e tij me dhunë e shpatë dhe se feja e tij nuk ka asnjë lidhje me mendjen!”- ka thënë Myftiu.           

Pas namazit të xhumasë, Myftiu është takuar me përzemërsi me xhematin e Tophanës, me të cilët ka këmbyer biseda të ngrohta dhe ka kujtuar ditët e shkuara, kur ai shërbente si vaiz e hatib në këtë xhami.

 

“Të përvetësojmë mesazhet e tolerancës, mëshirës dhe harmonisë në jetë” - Tophane, 28 janar 2011

“Të përvetësojmë mesazhet e tolerancës, mëshirës dhe harmonisë në jetë” - Tophane, 28 janar 2011