Imam Muhamed Sytari

Muhamed Sytari ka lindur në Shkodër më 21.05.1978. Është diplomuar në Damask të Sirisë nga Fakulteti i Thirrjes Islame ... 

 


Harta e Vizitorëve
 

Të enjtën, më 20 janar 2011, është mbledhur Këshilli i Myftinisë Shkodër, në takimin e parë për vitin 2011. Në rend të ditës ka qenë raporti vjetor i Myftinisë Shkodër, arritjet dhe objektivat e saj për vitin që ka nisur.
           
Në fjalën e tij, Myftiu Imam Muhamed Sytari ka vlerësuar arritjet e Myftinisë së tij, duke spikatur aktivitetet e larmishme fetaro-shkencore, tribunat teologjike, organizimet e brendshme dhe të jashtme etj.
           
“Në raportin vjetor të Myftinisë Shkodër për vitin 2010, janë përfshirë të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga kjo Myftini, nga data 22 prill 2010 deri në fund të vitit kalendarik 2010. Në këtë raport përfshihen të gjitha zhvillimet e Myftinisë Shkodër, me krejt sektorët e saj.
           
Vlen të përmendet se gjatë kësaj periudhe, Myftinia ka një vijueshmëri normale të aktivitetit të saj, sikurse duhet theksuar se institucioni i Myftinisë Shkodër ka bërë më të mirën gjatë këtij viti për përmirësimin e imazhit të vet në opinionin e gjerë, si një proces në rritje.
           
Një prioritet i veçantë gjatë vitit 2010 i është dhënë aktiviteteve fetare dhe tribunave shkencore, normalizimit, përmirësimit dhe vënies në vijën e duhur zyrtare të marrëdhënieve institucionale me shoqatat, organizatat, komunitetet fetare dhe organizmat shtetërore.
           
Pronat e Myftinisë, çertifikimi i tyre, hapja e gjyqeve të reja dhe vazhdimi i gjyqeve të hapura, kontaktet zyrtare me anë të shkresave etj, për kthimin e pronave të ozurpuara, ka qenë një tjetër objektiv i kësaj Myftinie, që është realizuar sipas të dhënave të sqaruara më poshtë në pjesën e çështjeve juridike.”- ka thënë Myftiu.
           
Më pas ai ka lexuar me detaje raportin e këtij viti, ku nuk ka lënë pa falënderuar edhe stafin e kësaj Myftinie, Këshillin e Imamëve, Këshillin e Myftinisë dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për mbarëvajtjen e punës gjatë këtij viti.           

Pas përfundimit të leximit të raportit, janë bërë edhe ndërhyrje nga anëtarë të Këshillit të Myftinisë, të cilët kanë diskutuar rreth arritjeve dhe objektivave të këtij viti.